Środa 21 listopada, 2018 Imieniny: Janusz, Konrad, Albert, Maria, Regina
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Zarząd Powiatu

Jacek Juszkiewicz
Starosta Wielicki

W latach 1997-2006 dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Wieliczce. W 2006 roku prezes Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach, a następnie pełnomocnik Burmistrza Niepołomic ds. Alokacji Zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie. Pełnił jednocześnie funkcję prezesa Fundacji Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka. Od listopada 2006 roku starosta wielicki.

Był radnym Powiatu Wielickiego II kadencji. Przewodniczył Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Radzie Powiatu, był także członkiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Radny Powiatu Wielickiego III kadencji, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności, członek Komisji Budżetu i Mienia. Reprezentuje powiat wielicki w Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski.

Łukasz Sadkiewicz
Wicestarosta Wielicki

W latach 2006-2010 – podinspektor Wydziału Inwestycji, później Kierownik Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta i gminy Wieliczka. Jednocześnie pełnił funkcje sołtysa wsi Grabie w latach 2007-2011. Założyciel i Prezes spółki „Solne Miasto” następnie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka ds. Strategii i Rozwoju. Od października 2014 wicestarosta wielicki.

Aktywnie działa w stowarzyszeniach, pozyskujących środki na rzecz obszarów wiejskich. Inicjator i założycielStowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania„Wielicka Wieś” oraz LGD „Powiatu Wielickiego” Jest również Członek Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieliczce.

Absolwent uczelni:

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
  • Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie,
  • Wyższa Szkoła Europejska im. Księdza Józefa Tishnera w Krakowie.

- Finanse i Bankowość,
- Europejska Integracja Gospodarcza,
- Handel i Biznes Międzynarodowy.

Studia podyplomowe:

  • Administracja Europejska – zarządzanie funduszami unijnymi,
  • Szacowanie Nieruchomości,
  • Szkoła Liderów Politycznych.
Roman Koszyk
Członek Zarządu

 

Piotr Nowak
Członek Zarządu

Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Audytu Wewnętrznego. Posiada Certyfikat Audytora Wewnętrznego II Stopnia PIKW oraz dyplom ze specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie. 

W latach 2007-2008 pracował w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice w Referacie Księgowości Edukacji na stanowisku Inspektora. Od 2009 do 31.12.2010 r. zajmował stanowisko  Głównego Specjalisty ds. Obsługi Finansowo-Księgowej w Referacie Księgowości Finansowej i Planowania Budżetu. Od 2011 r. jest Głównym Księgowym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Placówce Wsparcia Dziennego Dla Dzieci "Przystań".

Inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Rodzin "Nadzieja", członek zarządu Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu”, które prowadzi działalność poprzez Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach, Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach – Klub Retro, Ośrodek Wsparcia Seniorów w Integracji z Młodzieżą i Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa. Od 2007 roku  uczestniczy w  zawodach prowadzonych prze Podokręg Wielicki Małopolskiego Związku Piłki Nożnej jako sędzia piłkarski. Przez wiele lat był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej. W obecnej kadencji Rady Powiatu przewodniczy pracom Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem. Zasiada również w Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz w  Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.

Jan Wandas
Członek Zarządu

 

MENU