Środa 2 listopada, 2016 Imieniny: Bohdana, Bohdan, Bogdan, Tobiasz, Henryk
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Konsultacje Społeczne

ZARZĄDZENIE Nr 37/2018 Starosty Wielickiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/115/2016 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wielicki.

ZARZĄDZENIE Nr 34/2018 Starosty Wielickiego z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie terminu, trybu i form konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Wielickiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego.

Starosta Wielicki zaprasza mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych i równorzędnych im podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych – zgodnie z dołączonymi załącznikami. Termin konsultacji 7 – 21 marca 2018 r.