Środa 2 listopada, 2016 Imieniny: Bohdana, Bohdan, Bogdan, Tobiasz, Henryk
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Konsultacje Społeczne

Starosta Wielicki zaprasza organizacje pozarządowe oraz pomioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projekty „Rocznego Program współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2018 rok”. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wnoszenie uwag i opinii osobiście, drogą pocztową lub mailem (pozytek@powiatwielicki.pl) w terminie 14.08 - 12.09.2017r.