Poniedziałek 15 lipca, 2024 Imieniny: Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga
Unia Europejska

Strefa Mieszkańca

Dokumenty Strategiczne

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 roku
Program ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2017-2022" za lata 2019 i 2020
Założenia do projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu wielickiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 roku
Raport o stanie Powiatu Wielickiego za 2020 rok
Raport o stanie Powiatu Wielickiego za 2019 rok
Raport o stanie Powiatu Wielickiego za 2018 rok
Uchwała Nr 153/446/2017 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Wielickiego Raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013-2016...
Raport z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” za lata 2015-2016
Uzasadnienie do przyjętego dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2017–2020”
Program ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2017-2020
Projekt Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2017 – 2020
Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Powiatu Wielickiego
Raport z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013-2016
Statut Powiatu Wielickiego
Strategia Powiatu na lata 2014-2020
Budżet Powiatu Wielickiego na rok 2016
Prognoza dochodów budżetu Powiatu Wielickiego w 2016 roku
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wielickim na lata 2014 - 2020
Raport z realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego
Uzasadnienie do dokumentu pn. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego
Prognoza oddziaływania na środowisko skutków relizacji projektu
Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wielickiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020
Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Wielickiego na lata 2009-2012 z uwględnieniem perspektywy na lata 2013-2020
MENU