Piątek 3 grudnia, 2021 Imieniny: Franciszek, Franciszka, Ksawery, Pasjan, Hilary
Unia Europejska

Strefa Mieszkańca

System Zintergowanej Informacji Powiatowej

System Zintergowanej Informacji Powiatowej

Założeniem Systemu Zintegrowanej Informacji Powiatowej jest bezpłatna pomoc w załatwieniu najważniejszych dla Państwa spraw. Dotyczą one nieruchomości, rodziny, pracy czy też zakupów. Z każdą z nich spotykamy się na co dzień. W większości przypadków radzimy sobie z nimi sami. Jednak nie zawsze, właściwie coraz częściej zdarza się, że potrzebujemy wsparcia ze strony specjalistów.

Taką pomoc zapewnia Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalista ds. Prawa Pracy i Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Jest ona świadczona bezpłatnie, rzetenie i szybko.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Zakres pomocy obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • spadków
 • uwłaszczeń
 • zasiedzeń
 • wpisów do ksąg wieczystych - pomoc w wypełnianiu wniosków
 • regulacji dostępu do drogi publicznej
 • innych postępowań z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości

Dane kontaktowe
ul. J. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka
tel. 12 399 97 63

poniedziałek - 16:00 - 17:00 
środa - 9:30 - 10:30

Przyjęcia mieszkańców tylko po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Zakres pomocy obejmuje:

 • poradnictwo konsumenckie
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
 • wstępowanie do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
 • wytaczanie powództw na rzecz konsumentów

Dane kontaktowe
ul. E. Dembowskiego 2
32-020 Wieliczka
tel. 12 399 98 14​

poniedziałek - 9:00 - 17:00 
wtorek – piątek - 7:30 - 15:30
środa – dzień wewnętrzny bez przyjmowania stron

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zakres pomocy obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • rozwodu
 • separacji
 • obowiązku alimentacyjnego rodziców, dzieci, dziadków
 • stosunków majątkowych pomiedzy małżonkami - rozdzielność majątkowa
 • odpowiedzialność małżonka za zobowiazania finansowe zaciągnięte przez drugiego małżonka, egzekucja z majątku odrębnego i wspólnego małżonków
 • ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, ojcostwa, uznanie ojcostwa
 • władzy rodzicielskiej - ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • kontaktów z małoletnim
 • sprawowania opieki

Dane kontaktowe
ul. M. Daniłowicza 12
32-020 Wieliczka
tel. 12 288 02 20

piątek – 16:00 - 20:00

Przyjęcia mieszkańców tylko po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

Prawo pracy

Zakres pomocy obejmuje zagadnienia dotyczące:

 • umów o pracę
 • umów cywilnoprawnych: zlecenie i dzieło jako inna praca zarobkowa
 • obowiązków pracodawcy i pracownika
 • urlopów pracowniczych
 • sporów o roszczenia ze stosunku pracy

Dane kontaktowe
ul. J. Słowackiego 29
32-020 Wieliczka
tel. 12 399 97 63
pokój nr 212 ( II piętro)

poniedziałek - 15:30 - 17:00

Przyjęcia mieszkańców tylko po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.

MENU