Poniedziałek 15 lipca, 2024 Imieniny: Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga
Unia Europejska

Projekty Unijne

30-11-2020

Małopolska Chmura Edukacyjna po raz kolejny w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce

Powiat Wielicki za pośrednictwem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce realizuje projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W bieżącym roku szkolnym zorganizowano zajęcia geografii przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 23 uczniów i uczennic LO w Wieliczce objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie geografii. W ramach projektu organizowane są zajęcia w formie kół naukowych i zajęć online z geografii. Zgodnie z regulaminem konkursu zajęcia będą się odbywać przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, a zakupione pomoce dydaktyczne służą realizacji zajęć i uzupełniają posiadane przez Liceum Ogólnokształcące zasoby. Zajęcia odbywać się będą w sali przygotowanej do transmisji online, która funkcjonuje od ponad roku w wielickim LO.

Projekt dotyczy zajęć organizowanych w części zdalnie, zatem w obecnym czasie pandemii COVID19 i ograniczenia zajęć może być realizowany bez przeszkód.  Zaplanowane w projekcie koła naukowe z geografii będą realizowane w grupach 5-8 osobowych (powstaną 4 grupy). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry. Efekty będą badane na podstawie na koniec każdego semestru na podstawie opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności i postawy uczestników i będą zgodne z wykazem efektów uczenia się.

Projekt "Małopolska Chmura Edukacyjna w Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce w roku szkolnym 2020/2021" o numerze RPMP.10.01.04-12-0100/20  realizowany jest  w ramach  10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna dla typu projektu B. Małopolska chmura edukacyjna – część konkursowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łącza wartość projektu wnosi: 22 599,78 zł, w tym dofinansowanie: 21 065,78 zł.

 

Tekst: Paweł Łuczyński
Główny specjalista ds. funduszy europejskich / Wydział Funduszy Europejskich, Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Wieliczce

 
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU