Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Projekty Unijne

02-01-2017

" Uczniowie i uczelnie - w sieci współpracy"

Powiat Wielicki realizuje projekt " Uczniowie i uczelnie - w sieci współpracy" dofinansowany z Funduszy Europejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie u 30 uczniów i uczennic LO w Wieliczce i technikum w PCKZiU
w Wieliczce, objętych projektem kompetencji kluczowych w zakresie biologii i fizyki poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (zajęć on-line i kół naukowych)do końca roku szkolnego 2016/2017.  W ramach projektu organizowane są zajęcia z biologii oraz fizyki z formie kół naukowych i zajęć on-line.

Podstawowym rezultatem będzie liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu (30 osób) oraz liczba godzin poszczególnych zajęć. W zajęciach fizyki i biologii weźmie udział po 20 osób (1 grupa
z każdego zakresu), natomiast koła naukowe będą realizowane w grupach co najmniej 5-8 osobowych (3 grupy
z każdego zakresu). Wszystkie zajęcia trwają dwa semestry, w tym 15 godz. lekcyjnych zajęć on line i 15 godz. lekcyjnych kół naukowych w semestrze. Efekty będą badane na koniec każdego semestru na podstawie opracowanych przez nauczycieli akademickich testów badających wiedzę oraz ankiety badającej umiejętności
i postawy uczestników i będą  zgodne z wykazem efektów uczenia się.

Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć na odległość. Ponadto uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w kołach naukowych, gdzie wykorzystana zostanie metoda eksperymentu. Uczniowie wezmą udział w zajęciach stacjonarnych na uczelni (2 krotnie w każdym semestrze). Realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych będzie możliwe dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii multimedialnej, zaangażowaniu w proces dydaktyczny szkół wyższych (nawiązaniu stałej współpracy szkół ponadgimnazjalnych z uczelniami wyższymi) oraz doposażeniu w pomoce dydaktyczne do zajęć wybranych kompetencji kluczowych.

 

Wartość projektu wynosi 42 403 zł. brutto.

Wartość dofinansowania wynosi 40 282,85 zł. brutto.

 

REGULAMIN NABORU I UDZIAŁU W PROJEKCIE " UCZNIOWIE I UCZELNIE - W SIECI WSPÓŁPRACY"

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU