Piątek 3 grudnia, 2021 Imieniny: Franciszek, Franciszka, Ksawery, Pasjan, Hilary
Unia Europejska

Aktualności

30-12-2011

Konferencja na podsumowanie

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce podsumowano projekt „Kocham, szanuję, nie krzywdzę” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu osłonowego pod nazwą „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

W konferencji podsumowującej projekt wzięli udział przedstawiciele władz powiatu, sędziowie, kuratorzy, policjanci, pracownicy jednostek pomocy społecznej i placówek oświatowych. Prelekcje dla uczestników spotkania wygłosili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk, dr Krzysztof Szwajca i dr Przemysław Piotrowski. Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce trwał od sierpnia 2011 r. Obejmował szkolenia i warsztaty przeznaczone dla profesjonalistów zaangażowanych w pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Potrzebujący porad i wsparcia mogli skorzystać z zaplanowanych dodatkowo dyżurów specjalistów w Punkcie Interwencji Kryzysowej. Zorganizowano także piknik dla podopiecznych PCPR i happening w centrum miasta. W wytypowanych wcześniej szkołach gimnazjalnych przeprowadzono zajęcia profilaktyczno - edukacyjne dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Natomiast dla najmłodszych przygotowano konkurs plastyczny, na który napłynęło ponad dwieście prac. Projekt zaowocował wydaniem broszury informacyjnej z zakresu przemocy w rodzinie oraz opracowaniem bazy teleadresowej placówek pomocowych na stronie internetowej powiatu.
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU