Środa 28 lipca, 2021 Imieniny: Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
Unia Europejska

Aktualności

05-03-2012

Pomoc, porada, wsparcie

Interwencja kryzysowa stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Tego typu pomoc oferuje Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. Wszystkie porady są bezpłatne.

Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje: poradnictwo specjalistyczne, udział w grupach wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, osób uzależnionych, matek samotnie wychowujących niepełnosprawne dzieci, rodzin zastępczych, a także pomoc osobom doznającym przemocy, poszkodowanym w wyniku zdarzeń losowych bądź znajdujących się w sytuacjach kryzysu. Punkt proponuje konsultacje: psychologiczne (wsparcie, profilaktykę, porady indywidualne, rodzinne oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych), psychiatryczne (wsparcie i porady indywidualne, diagnozy i leczenie psychiatryczne), prawne (udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów) oraz terapie: rodzinną (wsparcie rodzin w przezwyciężaniu problemów, niwelowaniu deficytów i zaniedbań, również w miejscu zamieszkania) oraz uzależnień (prowadzenie terapii indywidualnej i grupy wsparcia dla osób uzależnionych, konsultacje i terapię dla rodzin uzależnionych). Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy oferowanej przez Punkt Interwencji Kryzysowej proszone są o wcześniejszą rejestrację telefoniczną – tel. 12 288 02 20 (w poniedziałek: 7.30-17.00, wtorek-piątek: 7.30-15.30) lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, ulica M. Daniłowicza 12 (wejście od strony Zespołu Szkół Zawodowych lub od ulicy E. Dembowskiego). Dyżury specjalistów w Punkcie Interwencji Kryzysowej Poniedziałek: godz. 8.00-16.00 Arkadiusz Kusztykiewicz, terapeuta uzależnień godz. 15.00-17.00 Sladkowska Anna, interwent kryzysowy, coach Wtorek: godz. 8.00-12.00 Łukasz Barwiński, psycholog, pedagog resocjalizacyjny godz. 13.00-17.00 Karolina Żmuda, psycholog, psychoterapeuta godz. 8.00-14.00 Arkadiusz Kusztykiewicz, terapeuta uzależnień Środa: godz. 8.00-12.00 Anna Sladkowska, interwent kryzysowy, coach godz. 8.00-14.00 Arkadiusz Kusztykiewicz, terapeuta uzależnień godz. 14.00-16.00 Przemysław Chmielewski, psychiatra Czwartek: godz. 7.30-10.00 Tomasz Biedacha, terapeuta uzależnień, pedagog resocjalizacji, specjalista profilaktyki problemów alkoholowych godz. 8.00-15.00 Arkadiusz Kusztykiewicz, terapeuta uzależnień godz. 11.00-14.30 Anna Gąsior, prawnik (I, III czwartek miesiąca) Piątek: godz. 7.30-13.30 Anna Paluch, psycholog, psychoterapeuta godz. 8.00-11.30 Anna Gąsior, prawnik godz. 12.00-18.00 Marta Roczkowska, psycholog, psychoterapeuta
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU