Środa 22 marca, 2023 Imieniny: Katarzyna, Bogusław, Oktawian, Jagoda
Unia Europejska

Aktualności

28-12-2022

XXXVIII sesja Rady Powiatu Wielickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala zaprasza na XXXVIII sesję Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się 28 grudnia 2022r. (środa), o godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce (Rynek Górny 2)

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z XXXVII sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:- z wykonania uchwał Rady,- z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.
3. Interpelacje i zapytania radnych.
4. Uchwała w sprawie planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2023r.
5. Uchwała w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Wielickiego na 2023r.
6. Uchwała w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
7. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2023.
8. Uchwała w sprawie powierzenia Powiatowi Bocheńskiemu realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na kierowaniu mieszkańców Powiatu Wielickiego do Środowiskowego Domu Samopomocy w Cerekwi.
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2022 rok.
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.
11. Uchwała Budżetowa Powiatu Wielickiego na 2023 rok.
12. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Zakończenie obrad.
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU