Poniedziałek 25 października, 2021 Imieniny: Daria, Wilhelmina, Wilhelm, Inga, Bonifacy, Maurycy, Sambor
Unia Europejska

Aktualności

30-09-2021

Powstanie Centrum dla osób niepełnosprawnych

Na ostatniej naradzie zespołu pracującego nad koncepcją budowy grupy placówek dla osób niepełnosprawnych, przedstawiciele firmy projektowej, współpracującej z zespołem, zaprezentowali wstępną analizę przestrzenno-funkcjonalną dotyczącą możliwości zagospodarowania terenu działki położonej w Wieliczce z przeznaczeniem na zespół szkolno-dydaktyczny oraz zawodowy dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą. Analiza zawiera wstępny projekt przedszkola, szkoły podstawowej, dziennej "pobytówki", hali sportowej oraz zagospodarowania terenu wokół budynków.

W spotkaniu zespołu wzięli udział starosta Adam Kociołek, wicestarosta Henryk Gawor, członek zarządu Aleksandra Ślusarek, dyrektor ZS im. Br. Alojzego Kosiby w Wieliczce Bożena Prochwicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ryszarda Zakrzewska-Zachwieja, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Maria Włodarz, sekretarz powiatu Rafał Ślęczka oraz przedstawiciele firmy projektowej.

Zespół, spotyka się cyklicznie od zeszłego roku, a jego zadaniem jest nadzór i realizacja nad planem budowy grupy placówek dla osób niepełnosprawnych, jaka ma powstać w Wieliczce. Jednym z głównych inicjatorów powstania zespołu jest Aleksandra Ślusarek, do której obowiązków jako członka Zarządu Powiatu Wielickiego, należą między innymi, sprawy związane z opieką społeczną w powiecie wielickim.

Nie możemy pozostać obojętni na los osób, dzieci pokrzywdzonych przez życie. Osoby niepełnosprawne codziennie mierzą się z wieloma przeciwności, związanymi z chorobą, z problemami finansowymi, a niejednokrotnie z podejściem społeczeństwa do niepełnosprawności. Budowa takiego Centrum musi być naszym wspólnym celem

– podkreśla Aleksandra Ślusarek.


Obecnie w Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby udziela wsparcia edukacyjno – rewalidacyjnego dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną różnego stopnia oraz niepełnosprawnością sprzężoną w wieku 7 - 24 lat.  W zespole funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 5 Specjalna oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy (dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz niepełnosprawnością sprzężoną).

W związku z systematycznym wzrostem liczby oddziałów klasowych, w  siedzibie  szkoły -  budynku Kampusu Wielickiego, do chwili obecnej zmieniono pierwotne przeznaczenie kilku pomieszczeń  (gabinety rewalidacyjno - terapeutyczne, pracownia gospodarstwa domowego, szatnia sportowa,  „kącik zabaw”, świetlica) oraz  dokonano przebudowy jednej z sal dzieląc ją na dwa mniejsze pomieszczenia.  Pomimo zastosowania elastycznych rozwiązań, w istniejących warunkach Zespół Szkół im. Br. Alojzego Kosiby nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb edukacyjnych wszystkich dzieci niepełnosprawnych w wieku szkolnym, których rodzice są zainteresowani kształceniem dziecka  w szkołach działających w zespole.

Ilość zdjęć w galerii: 9
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU