Poniedziałek 25 października, 2021 Imieniny: Daria, Wilhelmina, Wilhelm, Inga, Bonifacy, Maurycy, Sambor
Unia Europejska

Aktualności

23-09-2021

Pakiet edukacyjny w Powiecie Wielickim

Dyrektorzy szkół ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Wielicki odebrali laptopy zakupione w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 1. Na realizację przedmiotowej inicjatywy Powiat Wielicki otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 75 tyś. złotych. Laptopy, podczas spotkania zorganizowanego w Starostwie, przekazali wicestarosta Henryk Gawor i sekretarz powiatu Rafał Ślęczka.

Po 8 nowoczesnych laptopów z systemami operacyjnymi otrzymały: Zespół Szkół w Gdowie, Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce oraz Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce. Zakup łącznie 24 laptopów możliwy był dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny" jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Należy podkreślić, iż jest to kolejna inicjatywa służąca doposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne - finansowana ze środków zewnętrznych

- mówi Wicestarosta Henryk Gawor.

W ostatnich latach korzystaliśmy  z każdej możliwości, aby współfinansować niezbędne z punktu widzenia procesu dydaktycznego zakupy, w tym szczególnie sprzęt komputerowy. Uzyskaliśmy wsparcie zarówno z Regionalnego Programu Operacyjnego (np. działań 10.2.1/10.2.2), ze środków Zdalnej Szkoły, jaki i innych dostępnych funduszy

- dodaje.

W najbliższym czasie Powiat przekaże także kolejne 27 nowych laptopów w kupowanych w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II"  na potrzeby szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 

tekst: Paweł Łuczyński / GŁÓWNY SPECJALISTA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Ilość zdjęć w galerii: 7
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU