Niedziela 13 czerwca, 2021 Imieniny: Lucjan, Antoni, Gracja
Unia Europejska

Aktualności

03-02-2021

Budżet po zmianach

Zmiana uchwały budżetowej była jednym z głównym punktów XXII zdalnej sesji Rady Powiatu Wielickiego.

Głosowanie nad projektem uchwały poprzedziło odczytanie jej uzasadnienia przez skarbnik powiatu wielickiego Joannę Kwaśnicę. Dzięki wprowadzonym zmianom w Budżecie Powiatu Wielickiego na 2021 rok będzie możliwa min. rozbudowa drogi powiatowej nr 2038K Mała Wieś-Węgrzce Wielkie wraz z budową mostu. Na ten cel zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000.000 złotych. Dodatkowo dzięki finansowemu wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację dwóch inwestycji. Pierwszą z nich będzie budowa hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce, drugą wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie remontu pomieszczeń po pracach instalacyjnych oraz wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku Liceum i budynku przy ul. M. Konopnickiej 13 w Wieliczce.

Po wprowadzeniu zmian, planowane dochody budżetu powiatu wielickiego wynoszą 110.164.528,23 zł, a planowane wydatki 127.404.808,11 zł.

Rok 2021 jest kolejnym rokiem (po 2020), w którym powiat wielicki nie będzie spłacał zadłużenia poprzez emisje nowych obligacji czy zaciąganie kredytów.

W kolejnych punktach sesji rada przyjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 250.000 złotych gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie oświatowych zadań pozaszkolnych realizowanych przez  Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach.

Rada wyraziła również zgodę na przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym w latach 2020-2024 w wysokości 1.000.000 złotych  oraz udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację jakim jest budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego- miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce w kwocie 938.500.00 złotych.

Sesję poprowadziła wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wielickiego Jadwiga Skoczek.

Transmisję z XXII zdalnej sesji Rady Powiatu Wielickiego można oglądnąć na kanale You Tube Powiatu Wielickiego.


Ilość zdjęć w galerii: 5
Podziel się:
MENU