Sobota 23 stycznia, 2021 Imieniny: Ildefons, Rajmund, Jan, Fernandy
Unia Europejska

Aktualności

23-09-2020

XVII zdalna sesja Rady Powiatu Wielickiego

Sprawozdanie z działalności wykonania Uchwał rady oraz realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju, informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu wielickiego za I półrocze 2020 roku oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wielickiego za I półrocze 2020 roku, głosowanie nad uchwałami w sprawach ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” i „Centrum Kompetencji Zawodowych w Gdowie II” realizowanych przez Powiat Wielicki, udzielenia Gminom Powiatu Wielickiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie związane z odbiorem od posiadaczy, transportem i unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest w 2020 roku, wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Wielicki działki ewidencyjnej nr 801 położonej w miejscowości Gdów, przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym w latach 2020-2024- to główne tematy XVII zdalnej sesji Rady Powiatu Wielickiego.

W pierwszej kolejności na pytania radnych odpowiadał starosta Adam Kociołek. Najważniejsze z nich dotyczyły budowy nowej siedziby dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego w Wieliczce oraz Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce:

Jeżeli chodzi o budowę pogotowia to do połowy października powinniśmy mieć dokumentacje wraz z pozwoleniem na budowę.

 - poinformował starosta Adam Kociołek.

W związku z budową komendy PSP w  tym roku plan przewidywał uzyskanie pozwolenia na budowę i takie pozwolenie mamy decyzję wojewody o wpisaniu tej inwestycji na listę zadań do budżetu na najbliższe cztery lata w kwocie 16 mln złotych. Jeżeli zostaną domknięte wszystkie sprawy finansowe, o których wspomniałem to w tym roku będzie można ogłosić przetarg

– dodał.

W dalszej kolejności pytania radnych dotyczyły zadań realizowanych przez Powiatowy Park Rozwoju, w większości związanych z  remontami sal, przemalowywaniem korytarzy, drobnymi pracami tynkarskimi. Odpowiedzi w tej kwestii udzielił prezes spółki Robert Gabryś.

Dalszym punktem sesji było głosowanie w sprawie Uchwały dotyczącej  informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu wielickiego za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wielickiego za I półrocze 2020 roku, która uzyskała pozytywne opinie poszczególnych Komisji jak również większości radnych, którzy głosowali za przyjęciem Uchwały.

Ważnym punktem porządku obrad było głosowanie nad uchwałą dotyczącą przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą PSP w Wieliczce oraz magazynem przeciwpowodziowym w latach 2020-2024. Wedle uchwały na realizację tego zadania powiat wielicki przeznaczy środki w wysokości 4.019.534,15 zł. Szczegółowe zasady i warunki przekazania środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Wielickim a Małopolskim Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Uchwała została przyjęta

Wszystkie Uchwały włączone do porządku obrad XVII zdalnej sesji, zostały przyjęte.

Transmisję z XVII zdalnej sesji Rady Powiatu Wielickiego można oglądnąć na kanale You Tube Powiatu Wielickiego https://www.youtube.com/channel/UCdmUNKshkXWzPE2K7C_uZow

Ilość zdjęć w galerii: 5
Podziel się:
MENU