Poniedziałek 12 kwietnia, 2021 Imieniny: Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław
Unia Europejska

Aktualności

08-09-2020

Wsparcie dla pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wielickiego

W ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Powiat Wielicki dokonał zakupu: 32 komputerów, 1 projektora multimedialnego, 1210 szt. maseczek jednorazowych, 6100 szt. rękawiczek jednorazowych oraz 605 litrów płynu dezynfekującego. Wszystkie realizowane zakupy zostały już dostarczone do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce i sukcesywnie będą przekazywane przedstawicielom naszych rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Wielickiego tj: rodzinom zastępczym spokrewnionym, rodzinom zastępczym niezawodowym, rodzinom zastępczym zawodowym oraz podmiotom prowadzącym Instytucjonalną pieczę zastępczą, celem udostępnienia tego wsparcia dzieciom i młodzieży przebywającym w pieczy zastępczej.

Zakupy to efekt umowy dofinansowania podpisanej 30 lipca 2020 roku z Wojewodą Małopolskim, dotyczącej realizacji na terenie Powiatu Wielickiego działań w ramach projektu systemowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020,  Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W piątek, 4 września w Starostwie Powiatowym w Wieliczce pierwsza z rodzin zastępczych odebrała zakupy z rąk wicestarosty Henryka Gawora. W spotkaniu uczestniczyły również Anna Front zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce i Jadwiga Turchan  kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce oraz Sylwia Ostrowska - zastępcza mama.


W wyniku zawartej umowy łączne dofinansowanie dla Powiatu Wielickiego wyniosło 117 045,00 zł. Należy podkreślić, iż realizacja projektu odbywa się w całości z pozyskanych przez Powiat Wielicki środków, bez udziału środków własnych Powiatu. Celem podejmowanych działań jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych  i pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19, poprzez zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz  środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych). Podejmowane działania są zgodne z ideą deinstytucjonalizacji, tj. procesem przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności, a wydatkowanie środków przez samorząd lokalny - jak widać na niniejszym przykładzie - sprawne i skuteczne

- ocenia Starosta Wielicki Adam Kociołek. 

 Obecnie na terenie Powiatu Wielickiego funkcjonuje 71 rodzin zastępczych, w których przebywa   97 dzieci. W 11  rodzinach zastępczych zawodowych umieszczono 22 dzieci, 32 rodziny zastępcze spokrewnione opiekują się 41 dziećmi, a w 28 rodzinach zastępczych niezawodowych umieszczonych zostało 34 dzieci

- wylicza Jadwiga Turchan  - Kierownik Działu ds. Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce.

Ponadto w ramach tzw. instytucjonalnej pieczy zastępczej  w Domu Dziecka „Moja Rodzina” w Pawlikowicach funkcjonuje 30 miejsc, a w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Kłaju 14 miejsc - w których z  długotrwałej  pomocy i opieki mogą korzystać  dzieci i młodzież pozbawione możliwości przebywania w rodzinie biologicznej 

- dodaje Jadwiga Tuchan.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Tekst: Paweł Łuczyński

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU