Wtorek 22 września, 2020 Imieniny: Tomasz, Maurycy, Joachim, Milana
Unia Europejska

Aktualności

21-05-2020

XV zdalna sesja Rady

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Tomasz Tomala zaprasza na XV zdalną sesję Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się w czwartek, 28 maja 2020 r. o godz. 16.00, na żywo na kanale YouTube Powiatu Wielickiego.

 

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z XIII oraz XIV sesji oraz przedstawienie porządku obrad.
2.    Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:

  • z wykonania uchwał Rady,
  • z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.

3.    Interpelacje i zapytania radnych.
4.    Sprawozdanie z działalności Powiatowej Inspektoratu Weterynarii w Wieliczce za rok 2019.
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce za 2019 rok.
6.    Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Niepołomice z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach”.
7.    Uchwała w sprawie zaliczenia odcinka drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych.
8.    Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Niepołomice do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego.
9.    Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Kłaj do realizacji zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Wielickiego.
10.    Uchwała w sprawie rozpoznania skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce.
11.    Uchwała w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.
12.    Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Powiatu Wielickiego.
13.    Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
14.    Uchwała w sprawie emisji obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
15.    Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2020 rok.
16.    Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.
17.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
18.    Wnioski i oświadczenia radnych.
19.    Zakończenie obrad.

 

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU