Wtorek 22 września, 2020 Imieniny: Tomasz, Maurycy, Joachim, Milana
Unia Europejska

Aktualności

14-04-2020

XIV zdalna sesja Rady Powiatu Wielickiego

W środę, 8 kwietnia o godzinie 16.00, rozpoczęła się pierwsza w historii powiatu zdalna sesja Rady Powiatu Wielickiego. Towarzyszyły jej szczególne względy bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Część osób uczestnicząca w obradach była ubrana w maski ochronne i rękawiczki i rozsadzona tak, by zachować bezpieczną odległość.

Na auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce był obecny starosta wielicki Adam Kociołek, sekretarz powiatu Tadeusz Luraniec, skarbnik powiatu Joanna Kwaśnica oraz mecenas Jerzy Smalewski. Pozostali członkowie Rady obradowali i głosowali za pomocą specjalnego programu, który umożliwił spotkanie się na sesji poprzez wideokonferencję.

XXXVIII sesja Rady Powiatu Wielickiego rozpoczęła się od pytań radnych dotyczących działalności powiatu wielickiego w zakresie walki z koronawirusem. Wszyscy radni byli zgodni by  temat ten został dodany jako dodatkowy punkt do porządku obrad.

W następnej kolejności przyjęto uchwały w sprawie:
określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2020, zmiany Uchwały Nr IX/70/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 23 września w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 25 marca 2019r. w sprawie dofinansowania zadania z zakresu zarządzania drogami, udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa budynku Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego w Wieliczce”, planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wielickiego na 2020 rok, zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2020 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.

Kolejnym punktem obrad było odczytanie przez starostę wielickiego Adama Kociołka rezolucji Rady Powiatu Wielickiego wyrażającej uznanie dla pracy służb medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia, pracowników policji, straży pożarnej, służb sanepidu oraz wszystkich osób wykonujących swoją trudną i odpowiedzialna pracę w czasie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:

W czasie epidemii koronowirusa troska o zdrowie innych w tym osób zarażonych niesie prawdopodobieństwo zarażenia również wśród personelu medycznego, dlatego tym większe należy się uznanie i wdzięczność dla pracy polegającej na ratowaniu zdrowia innych przy możliwym zagrożeniu zdrowia własnego.Na pierwszej linii udzielenia pomocy mieszkańcom powiatu oraz zapobieganiu i przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS-CoV-2, mogącym wywołać chorobę COVID-19 są również pracownicy policji, straży pożarnej (państwowej i ochotniczej), wojska, służb sanepidu. Wszystkim służbom inspekcjom i strażom również dziękujemy za zaangażowanie i wykonywanie odpowiedzialnej pracy w zapobieganiu rozprzestrzenieniu epidemii koronawirusa.

W dalszej części sesji starosta przedstawił aktualną sytuację epidemiczną na terenie powiatu wielickiego i odpowiadał na pytania radnych w tym temacie.

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 8
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU