Wtorek 21 maja, 2019 Imieniny: Jan, Wiktor, Tymoteusz, Kryspin, Walenty, Monika
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Aktualności

27-09-2018

XLIII sesja Rady Powiatu Wielickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego zaprasza na XLIII sesję Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się w piątek 28 września 2018 roku o godzinie 16.00 w auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Rynek Górny 2.

 

Porządek obrad:

 1.      Otwarcie obrad.
 1. Mianowania nauczycieli na stopień zawodowy.
 2. Wręczenie stypendiów naukowych i artystycznych.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Zarządu Powiatu Wielickiego.
 4. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.
 5. Uchwała w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Wielickiego.
 6. Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wielickiego.
 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/265/2018 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z  zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2018.
 8. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Powiat Wielicki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Wielickiego -  w zakresie odpowiadającym jego zadaniom - na 2019 rok”.
 10. Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych stanowiących wyposażenie w budynku przy ul. Dembowskiego 2 na rzecz Gminy Wieliczka.
 11. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłaj.
 12. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Powiatu Wielickiego.
 13. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2018 rok.
 14. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2018-2030.
 15. Uchwała w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieliczce.
 16. Zakończenie obrad.
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU