Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Aktualności

20-12-2011

XII sesja rady

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego zaprasza na XII sesję Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się w czwartek, 22 grudnia 2011r. o godz. 16.00. w auli Starostwa Powiatowego przy ul. E. Dembowskiego 2 w Wieliczce.

Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z XI sesji oraz przedstawienie porządku obrad. 2. Ważniejsze informacje nt. działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 3. Uchwała w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce. 4. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr V/42/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia zadań Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2011. 5. Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wielickiego w roku 2012. 6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2011-2022. 7. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2011 rok i zmian w budżecie powiatu na 2011 rok. 8. Uchwała w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011. 9. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2012-2027. 10. Uchwała Budżetowa Powiatu Wielickiego na 2012 rok. 11. Uchwała w sprawie przekazania skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/25/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Przewodniczącego doraźnej Komisji Statutowej. 13. Uchwała w sprawie planu pracy Rady Powiatu Wielickiego na 2012r. 14. Wnioski i interpelacje radnych. 15. Wolne wnioski. 16. Zakończenie obrad.
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU