Środa 21 listopada, 2018 Imieniny: Janusz, Konrad, Albert, Maria, Regina
Unia Europejska
Wersja kontrastowa Wielkość czcionki

Strefa Mieszkańca

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Dla kogo?

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (Dz. U.  z 2015r.  poz. 1255) reguluje  kwestie dotyczące udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych:


Pomoc mogą otrzymać:

 • osoby fizyczne, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z zakresu pomocy społecznej;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • osoby, które ukończyły 65 lat;
 • młodzież do 26 roku życia;
 • kobiety w ciąży;
 • osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest osobiście w punktach pomocy prawnej;
 • nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń, nie prowadzi się zapisów;
 • nieodpłatna pomoc prawna jest dokumentowana przez osobę udzielającą porad prawnych poprzez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Co obejmuje pomoc?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Budynek Urzędu Gminy Biskupice,
Tomaszkowice 455, 32-020 Wieliczka
(pokój nr 05)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert:  Stowarzyszenie "Sursum Corda"  ul. Lwowska 11, 33-300 Nowy Sącz.
Pomocy udziela radca prawny lub osoba wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    08:00 do 12:00
Wtorek 07:30 do 11:30
Środa 07:30 do 11:30
Czwartek 07:30 do 11:30
Piątek

07:30 do 11:30

 
Dodatkowe dyżury:
 
27.12.2018r. (czwartek)  11:30-15:30  ( za 25.12.2018r.)
28.12.2018r. (piątek)       11:30-15:30  ( za 26.12.2018r.)
 
 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, gdy Urząd Gminy będzie zamknięty Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie czynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Urzędu Gminy Gdów
Rynek 40, 32-420 Gdów

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką  w Krakowie.
Pomocy prawnej udziela adwokat.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    12:30 do 16:30
Wtorek 07:30 do 11:30
Środa 07:30 do 11:30
Czwartek 11:30 do 15:30
Piątek

11:30 do 15:30

 

Dodatkowe dyżury:

24.12.2018r. (poniedziałek)  8:30-12:30 ( zamiast 12:30-16:30)
27.12.2018r. (czwartek)        7:30-11:30  ( za 25.12.2018r.)
28.12.2018r. (piątek)            7:30- 11:30 ( za 26.12.2018r.)
31.12.2018r. (poniedziałek)  8:30-12:30 ( zamiast 12:30-16:30)

 

 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, gdy Urząd Gminy będzie zamknięty Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie czynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Urzędu Gminy Kłaj,
Kłaj 650, 32-015 Kłaj
(pokój nr 002)

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Fundacja „COGNOSCO” ul. Wrocławska 31/6, 30-011 Kraków. Pomocy udziela radca prawny.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    16:30 do 20:30
Wtorek 15:00 do 19:00
Środa 15:00 do 19:00
Czwartek 15:00 do 19:00
Piątek

15:00 do 19:00

Dodatkowe dyżury:

18.12.2018r.  (wtorek)          11:00-15:00 ( za 24.12.2018r. - Urząd Gminy nie będzie czynny)
27.12.2018r.  (czwartek)         11:00-15:00 ( za 25.12.2018r.)
28.12.2018r.  (piątek)              11:00-15:00 ( za 26.12.2018r.)
31.12.2018r.  (poniedziałek)   8:30-12:30 (zamiast 16:30-20:30)

 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, gdy Urząd Gminy będzie zamknięty Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie czynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek Starostwa Powiatowego w Wieliczce
ul. Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.
Pomocy udziela radca prawny.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    07:30 do 11:30
Wtorek 07:30 do 11:30
Środa 11:30 do 15:30
Czwartek 11:30 do 15:30
Piątek

 11:30 do 15:30

Dodatkowe dyżury:

08.12.2018r. (sobota)   7:30-11:30 ( za 24.12.2018r. - Starostwo nie będzie czynne)
28.12.2018r. (piątek)   15:30-19:30 ( za 25.12.2018r.)
29.12.2018r. ( sobota) 11:30-15:30 ( za 26.12.2018r.)

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Fundacja „COGNOSCO” ul. Wrocławska, 31/630-011 Kraków.
Pomocy prawnej udziela radca prawny.

GODZINY PRZYJĘĆ:

Poniedziałek    13:00 do 17:00
Wtorek 11:30 do 15:30
Środa 07:30 do 11:30
Czwartek 07:30 do 11:30
Piątek

07:30 do 11:30

Dodatkowe dyżury:

04.12.2018r. (wtorek)        15:30-19:30 ( za 24.12.2018r.-  Starostwo nie będzie czynne)
27.12.2018r. (czwartek)     15:30-19:30 ( za 25.12.2018r.)
29.12.2018r. (sobota)          7:30-11:30  (za 26.12.2018r.)
31.12.2018r. (poniedziałek) 11:30-15:30 ( zamiast 13:00-17:00)

 

W dniach ustawowo wolnych od pracy, gdy Urząd Starostwa Powiatowego w Wieliczce będzie zamknięty Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej nie będzie czynny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU