Niedziela 12 lipca, 2020 Imieniny: Jan, Brunon, Weronika, Bonifacy, Henryk
Unia Europejska

Aktualności

01-10-2019

100-lecie Służb Sanitarnych w Polsce

Z okazji obchodów Jubileuszu 100-lecia Służb Sanitarnych w Polsce 30 września 2019 roku w Kopalni Soli Wieliczka odbyła się okolicznościowa, uroczysta konferencja nt.: ,,Zdrowie najwyższym dobrem i celem - historia i efekty 100 lat działalności służb sanitarno-epidemiologicznych w Małopolsce”. Wydarzenie było okazją do przypomnienia historii, podsumowania obecnej działalności, a także podkreślenia wagi wyzwań, które stoją przed współczesnymi służbami sanitarnymi.

Współorganizatorem tej uroczystej był m.in. Powiat Wielicki, reprezentowany przez Starostę Wielickiego Adama Kociołka oraz Wicestarostę Henryka Gawora.

Patronat nad konferencją objęli Pan Minister Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny, Pan Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski oraz Pan Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Uroczystego otwarcia dokonał Pan Jarosław Foremny – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, następnie głos zabrali:
Pan Konrad Dziobek – Sekretarz Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Andrzeju Dudzie oraz Doradca Prezydenta,
Pani Józefa Szczurek Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowa,
Pan Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny,
Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski,
Pan senator Jerzy  Fedorowicz,
Pani poseł Urszula Rusecka.  
W imieniu Pana Andrzeja Adamczyka Ministra Infrastruktury list odczytał Tomasz Tomala – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury. Następnie Pan Profesor Jan Duda odczytał list w imieniu Pana Witolda Kozłowskiego Marszałka Województwa Małopolskiego.

Oprócz ww. znakomitych gości spotkanie uświetniła także obecność przedstawicieli małopolskich parlamentarzystów, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, przedstawicieli wojewódzkich i powiatowych władz samorządowych, zespolonych służb i inspekcji, podmiotów leczniczych, pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Kolejnym elementem konferencji był wykład pt. ,,Co było przed wielkim wybuchem? Początki, rola i zadania  Państwowego Centralnego Zakładu Epidemiologicznego do 1919 r.” który wygłosił dr Grzegorz Juszczyk dyrektor Państwowego Zakładu Higieny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.

100-letnią historię służby sanitarno-epidemiologicznej w odrodzonej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli Małopolski, przedstawił Jarosław Foremny – Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Po części naukowej Pan Jarosław Pinkas Główny Inspektor Sanitarny oraz Pan Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski w imieniu Prezydenta RP wręczyli odznaczenia państwowe najbardziej zasłużonym pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którzy swoim zaangażowaniem, sumienną, wieloletnią pracą aktywnie rozwijali i rozwijają działalność służb sanitarnych w Małopolsce.

Konferencja zakończyła się koncertem w wykonaniu Reprezentacyjnej Orkiestry Górniczej „Kopalni Soli Wieliczka”.

Podsumowaniem konferencji oraz działalności służb sanitarnych niech będą słowa wypowiedziane przez  Pana Piotra Ćwika – Wojewody Małopolskiego: ,,O działalności służb sanitarno-epidemiologicznych słychać rzadko, co oznacza, że działają one dobrze. Bardzo się cieszę z obecności na tej konferencji, która jest podsumowaniem długiej i ciekawej historii instytucji tak ważnej bo dotyczącej zdrowia Polaków. Życzę dalszych sukcesów w realizacji stawianych sobie celów” oraz słowa Pana Jarosława Pinkasa – Głównego Inspektora Sanitarnego: ,,Jak będzie wyglądało następne sto lat? Będziemy mieli jeszcze więcej zadań. Bo Inspekcja Sanitarna towarzyszy obywatelom codziennie i zapewnia bezpieczeństwo zdrowotne Polakom”.  

 

Ilość zdjęć w galerii: 6
Podziel się:
MENU