Czwartek 20 czerwca, 2024 Imieniny: Diana, Bogna, Bogumiła, Florentyna, Rafael, Rafał
Unia Europejska

Projekty Unijne

14-06-2021

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny

Starostwo Powiatowe w Wieliczce realizuje projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Wsparcie w formie grantów przyznawane jest organom prowadzącym szkoły ogólnokształcące. W Powiecie Wielickim wsparcie trafi do 3 szkół prowadzonych przez Powiat: Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce, Zespołu Szkół w Gdowie (liceum ogólnokształcące) oraz Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.  W ramach projektu zostaną zakupione i przekazane na własność szkołom łącznie 24 laptopy z systemami operacyjnymi przeznaczone do prowadzenia zdalnego nauczania, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Łączna wartość projektu wynosi 74 999,99 zł w tym dofinansowanie w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

 

 
Paweł Łuczyński
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU