Niedziela 26 czerwca, 2022 Imieniny: Jan, Paweł, Paulina, Rudolfina
Unia Europejska

Projekty Unijne

13-01-2020

Uruchomiono - E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Wielickiego

Projekt realizowany przez Powiat Wielicki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 „Cyfrowa Małopolska”, Działanie 2.1 „E -administracja i otwarte zasoby”, Poddziałanie 2.1.4 „e-usługi w informacji przestrzennej”,

Głównym celem projektu jest zapewnienie wysokich standardów funkcjonowania cyfrowego urzędu poprzez wdrożenie nowych rozwiązań teleinformatycznych, zapewniających świadczenie przez Starostwo Powiatowe w Wieliczce wysokiej jakości  i szerokiej dostępności e-usług, na możliwie najwyższym poziomie dojrzałości.

Zakupiono licencje oprogramowań zwiększających zakres i dostępność (w trybie on-line) do danych przestrzennych oraz zbiorów danych, poprzez takie e-usługi jak:

 • obsługa sprzedaży zasobów PZGiK,  usługa umożliwiać będzie realizację elektronicznej usługi publicznej na minimum 4 poziomie dojrzałości,  pozwalając na:
  - pobranie i złożenie e-wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;
  - otrzymanie elektronicznego dokumentu obliczenia opłaty; 
  - dokonanie elektronicznej płatności;
  - pobranie opłaconych materiałów i dokumentów elektronicznych.
 • obsługa aktualizacji on-line bazy danych EGiB, usługa powinna zapewnić realizację elektronicznej usługi publicznej na minimum 4 poziomie dojrzałości w zakresie obsługi aktualizacji bazy danych EGiB przez wykonawcę prac geodezyjnych.
 • obsługa  aktualizacji on-line baz danych GESUT, BDOT500 i BDSOG, usługa zapewnia możliwość aktualizacji baz danych BDOT, GESUT oraz BDSOG przez wykonawcę prac geodezyjnych.
   
 • obsługa kompleksowa geodetów, usługa zapewnia  realizację elektronicznej usługi publicznej na minimum 4 poziomie dojrzałości pozwalając na:
  - zgłoszenie rozpoczęcia pracy geodezyjnej lub uzupełnienie zgłoszonej wcześniej pracy; 
  - otrzymanie informacji o dostępnych materiałach i dokumentach geodezyjnych związanych z zakresem pracy oraz uzgodnienie tych materiałów, które są konieczne do wykonania pracy; 
  - otrzymanie elektronicznego dokumentu obliczenia opłaty; 
  - dokonanie elektronicznej płatności;
  - pobranie opłaconych materiałów i dokumentów elektronicznych; 
  - przekazanie wyników prac;
  - otrzymanie elektronicznego protokołu przyjęcia prac do zasobu.
   
 • obsługi inwestorów i projektantów,  usługa umożliwia realizację elektronicznej usługi publicznej na minimum 4 poziomie dojrzałości, pozwalając na:
  - złożenie wniosku w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;  
  - przeprowadzenie zdalnej narady koordynacyjnej; 
  - otrzymanie elektronicznego dokumentu obliczenia opłaty;
  - płatności drogą elektroniczną za pośrednictwem bramki płatniczej; 
  - uzyskanie opinii z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 •  obsługi rzeczoznawców majątkowych, usługa zapewnia realizację elektronicznej usługi publicznej na minimum 4 poziomie dojrzałości pozwalając na:
  - złożenia wniosku o udostępnienie materiałów zasobu;
  - otrzymanie elektronicznego dokumentu obliczenia opłaty; 
  - dokonanie elektronicznej Płatności; 
  - pobranie opłaconych materiałów i dokumentów elektronicznych.

(AZ)

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU