Środa 22 maja, 2024 Imieniny: Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma
Unia Europejska

STREFA ŚRODOWISKA

08-05-2023

1200 drzew i krzewów dla Środowiska i Klimatu

W kwietniu Powiat Wielicki aktywnie włączył w II edycję kampanii Małopolski Dzień dla Klimatu realizowanej w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii, przekazując do posadzenia 1200 sadzonek drzew i krzewów miododajnych na rzecz wspierania pszczelarstwa w naszym powiecie, poprawy stanu środowiska i klimatu wokół nas.

Z roku na rok wzrasta świadomość społeczna konieczności ochrony środowiska oraz podejmowania działań na rzecz klimatu. Dziś nikt już nie kwestionuje roli drzew w ograniczaniu zmian klimatycznych.

Jeden hektar lasu liściastego w ciągu 24 godzin może wyprodukować 700 kilogramów tlenu, co zaspakaja dobowe zapotrzebowanie na tlen dla 2 500 ludzi. Jedno drzewo wytwarza w ciągu roku tlen wystarczający dla 10 osób. Ponadto drzewa oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, w tym metali ciężkich. Uwalniają również substancje lotne o właściwościach bakteriobójczych, poprawiających oddychanie i krążenie. Obniżają temperaturę podczas dokuczliwych upałów, a także dają naturalne schronienie dla zwierząt i ptactwa.

Dlatego sadźmy drzewa w swojej okolicy, kiedy tylko zdarzy się ku temu okazja.


 

Zakup sadzonek drzew i krzewów został sfinansowany przez Powiat Wielicki w ramach Projektu Zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatui Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA/LIFE19 IPC/PL/000005, dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW, w celu realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnej, która jest częścią akcji II Małopolski Dzień dla Klimatu.


 

Ilość zdjęć w galerii: 10
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU