Środa 28 lipca, 2021 Imieniny: Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
Unia Europejska

Aktualności

29-02-2012

Krajowy System Usług

Krajowy System Usług to ogólnopolska sieć ośrodków prowadzonych przez ponad 150 renomowanych instytucji wspierających rozwój biznesu. Ich oferta adresowana jest zarówno do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i osób podejmujących działalność gospodarczą. Sieć KSU to ponad 800 wykwalifikowanych konsultantów, którzy świadczą fachową pomoc informacyjną, doradczą i finansową. Działalność KSU nadzoruje i wspiera Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kim jesteśmy? Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w Krakowie, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie, Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w Rabce, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Tarnowie kontynuują realizację znanego już projektu - Punkt Konsultacyjny. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”. Jest to projekt systemowy pt.: „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops”, realizowany w ramach poddziałania 2.2.1 POKL Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego usługi informacyjne i „opieki” nad klientem świadczone są bezpłatnie, natomiast doradztwo w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej częściowo odpłatne i wynosi 10 zł za godzinę pracy doradcy. Kto może być klientem Punktu Konsultacyjnego? • przedsiębiorcy • osoby fizyczne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej. Jaki jest zakres usług? Zakres usług Punktu Konsultacyjnego obejmuje trzy pakiety usług: 1. Usługi informacyjne 2. Usługa „opieki” nad klientem 3. Usługi doradcze – częściowo odpłatne Usługi informacyjne • administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania działalności gospodarczej, • zatrudnianie cudzoziemców, • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych, • prawo ochrony konkurencji, • społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), • ochronę własności intelektualnej, • systemy jakości ISO 9001 i HACCP, • rozwój zasobów ludzkich, • wykorzystywanie technologii informacyjnych, • ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP), • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw, • prawo zamówień publicznych, • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, • podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych KSU, • inne, stwierdzone w trakcie diagnozy. Usługa „opieka” nad klientem Etap I obejmuje: 1) diagnozę potrzeb klienta i możliwości klienta w zakresie skorzystania z usługi specjalistycznej dostępnej w KSU, 2) asystę przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z usługodawcą specjalistycznym Etap II (tylko dla usług dostępnych na poziomie I i II) obejmuje: 1) asystę przy podpisaniu umowy na realizację usługi specjalistycznej. 2) pomoc konsultanta PK KSU w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta. Usługi doradcze – częściowo odpłatne A. Usługa doradcza - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej składa się z: 1) wstępnej diagnozy potrzeb klienta, 2) konsultacji nt. profilu planowanej działalności, 3) analizy SWOT planowanej działalności, 4) analizy form i źródeł finansowania działalności, 5) pomocy w przygotowaniu biznesplanu, 6) wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, 7) przygotowania dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej, 8) pomocy w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym etapie jej prowadzenia. B. Usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje: 1. Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta 2. Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania Zakres doradztwa w ramach usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje: moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego); moduł II - Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony www); moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej); moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu) Gdzie i kiedy można uzyskać informacje? Usługi świadczone są: • osobiście w siedzibie instytucji • w wyznaczonych terminach dyżurów wyjazdowych • telefonicznie • drogą elektroniczną Jak przebiega realizacja usługi? Usługa informacyjna udzielana przez konsultanta świadczona jest według poniższych zasad: 1) informacja o zasadach świadczenia usługi (w tym m.in. że jest to usługa bezpłatna finansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa, ewidencjonowana) 2) wykonanie wstępnej diagnozy problemu (rozpoznanie problemu klienta, analiza dostępnych źródeł informacji) 3) przyjęcie zlecenia • uzgodnienie z klientem zakresu i sposobu realizacji usługi • realizacja usługi lub przekierowanie klienta do właściwej instytucji • ewidencjonowanie i potwierdzenie wykonania usługi Zachęcamy do korzystania z usług informacyjnych Punktów Konsultacyjnych w Małopolsce. • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Centrum Transferu Technologii, Regionalny Punkt Konsultacyjny ul. Warszawska 24, Kraków, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., ul. Rynek 16, Chrzanów, godziny otwarcia: pon.: 10:00-18:00, wt.- pt.: 8:00-16:00 • FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Sikorskiego 5/4 , Tarnów, godziny otwarcia: pon. - pt. : 8:00 - 16:00 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kościuszki 9, Nowy Sącz, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00 • Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Kordylewskiego 11, Kraków, godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00
Ilość zdjęć w galerii: 4
Podziel się:
MENU