Niedziela 24 stycznia, 2021 Imieniny: Felicja, Rafał, Franciszek, Robert, Sława
Unia Europejska

Aktualności

27-02-2012

Oddech WIOSNY

Rusza projekt „Telekariera” skierowany do osób niepełnosprawnych oddechowo i krążeniowo – każdy uczestnik otrzyma szansę na zatrudnienie oraz laptopa z mobilnym Internetem. Projekt jest kompleksowy – zapewnia narzędzia pracy (laptopa z dostępem do Internetu) i obejmuje cykl szkoleń z tzw. umiejętności miękkich, niezbędnych przy szukaniu pracy oraz szkolenia zawodowe, np. z grafiki komputerowej. Dla każdego uczestnika opracowywana jest indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego i każdy może korzystać z doradztwa poprzez cały czas trwania projektu. 50 spośród 100 osób zakwalifikowanych do projektu otrzyma na stałe laptopa z dostępem do Internetu oraz możliwość wzięcia udziału w płatnym stażu lub skorzystania ze stypendium.

Niepełnosprawność związana z chorobami układu oddechowego i krążeniowego często zamyka ludzi w domu, znaczenie ograniczając ich szanse znalezienia pracy i rozwoju zawodowego – mówi Sylwia Lewińska-Sokół ze Stowarzyszenia WIOSNA. – Dlatego naszym projektem chcemy zapewnić im takie wsparcie, które da chorym umiejętności i możliwości pracy w domu lub w mniejszym zakresie godzin. Projekt skierowany jest do osób cierpiących na długotrwałe schorzenia układu oddechowego i krążeniowego, które mają orzeczoną niepełnosprawność typu 07-S i nie pracują . Między innymi, obejmuje on osoby cierpiące na mukowiscydozę, astmę, przewlekłe zapalenie płuc, wady serca, nowotwory układu oddechowego, miażdżycę czy przewlekłe zaburzenia krążenia. Aby maksymalnie ułatwić potencjalnym uczestnikom dostęp do projektu, dla wszystkich zapewniony jest zwrot kosztów dojazdu, istnieje możliwość poprowadzenia szkoleń przez Internet, opieki nad dziećmi podczas trwania szkolenia czy pomocy w skompletowaniu potrzebnych dokumentów. – Nasza wewnętrzna nazwa projektu to „Oddech WIOSNY”. Chcemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców Małopolski, cierpiących na niepełnosprawność układu oddechowego i krążenia – mówi Sylwia Lewińska-Sokół. – To ludzie, którzy często stracili już nadzieję na samodzielność zawodową czy własny rozwój. Wierzymy, że ten projekt otworzy im drzwi do innego życia. Jeśli w Twoim środowisku jest osoba niepełnosprawna oddechowo lub krążeniowo, powiedz jej o projekcie – to może być dla niej ogromna szansa. Są tylko trzy warunki udziału w projekcie: orzeczenie o niepełnosprawności 07-S, zamieszkanie na terenie Małopolski oraz brak zatrudnienia (rejestracja w Urzędzie Pracy nie jest konieczna). Więcej informacji na www.oddechwiosny.pl lub pod nr tel. +48783430069. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie WIOSNA we współpracy z Fundacją Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU