Poniedziałek 15 lipca, 2024 Imieniny: Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga
Unia Europejska

Aktualności

17-06-2024

III sesja Rady Powiatu Wielickiego

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Anna Polańska zaprasza do wzięcia udziału w III sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się dnia 17 czerwca 2024 r. o godz. 17.00. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Wieliczce Rynek Górny 2.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z II sesji oraz przedstawienie porządku obrad.

2.Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:

- z wykonania uchwał Rady,

- z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.

3.Interpelacje i zapytania radnych.

4.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5.Uchwała w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowych specjalistycznych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Wielickiego.

6.Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingów Powiatu Wielickiego zlokalizowanych w Wieliczce obręb 1 na działkach nr 638/1 i 633.

7.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2024 rok.

8.Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego.

9.Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Wielickiemu i jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych.

10.Debata nad raportem o stanie Powiatu Wielickiego za roku 2023.

11.Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wielickiego wotum zaufania.

12.Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wielickiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wielickiego za 2023 rok.

13.Uchwała w sprawie absolutorium za 2023 rok dla Zarządu Powiatu Wielickiego.

14.Wnioski i oświadczenia radnych.

15.Zakończenie obrad.


 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU