Poniedziałek 15 lipca, 2024 Imieniny: Dawid, Henryk, Włodzimierz, Iga
Unia Europejska

Aktualności

14-06-2024

Obrady Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego

Istnieje od 1999 roku, tworzy go 19 starostów z województwa małopolskiego i prezydenci Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza, czyli miast na prawach powiatu. Mowa o Konwencie Powiatów Województwa Małopolskiego, który obradował w Myślenicach. W posiedzeniu wzięli udział wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar oraz I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger. Obecny był także pełnomocnik wojewody do spraw współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Maciej Ostrowski. Powiat wielicki reprezentowali starosta Roman Ptak i wicestarosta Ewa Ptasznik.

Współpraca oparta na partnerskich zasadach, wzajemnym zrozumieniu oraz wymianie dobrych praktyk pomaga lepiej mierzyć się z wyzwaniami. Patrzymy na Małopolskę jako na całość, w której każdy powiat dokłada swoją cegiełkę do rozwoju naszego województwa - mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar

Wymiana doświadczeń na poziomie powiatowym, ale także wojewódzkim daje szansę na realizowanie wyznaczonych zamierzeń. Naszą wspólną troską są inwestycje, które budują siłę regionu – dodaje I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.

Podczas pierwszych obrad Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego w kadencji 2024-2029 zaprezentowani zostali starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu województwa małopolskiego. Wybrany został przewodniczący Józef Tomal, przyjęto regulamin oraz podjęto decyzję w sprawie rekomendacji kandydata Konwentu Powiatów Województwa Małopolskiego do Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Info/foto malopolska.uw.gov.pl

Ilość zdjęć w galerii: 6
Podziel się:
MENU