Piątek 14 czerwca, 2024 Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna, Elwira, Michał, Walery
Unia Europejska

Aktualności

16-05-2024

Zawiadomienie o Sesji Rady Powiatu Wielickiego

Przewodnicząca Rady Powiatu Wielickiego Anna Polańska zaprasza na II sesję Rady Powiatu Wielickiego, która odbędzie się 16 maja 2024 r., o godz. 16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce (Rynek Górny 2).

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, przyjęcie protokołu z I sesji oraz przedstawienie porządku obrad.

2. Sprawozdanie Zarządu z działalności pomiędzy sesjami w tym:

- z wykonania uchwał Rady,

- z realizacji zadań Powiatowego Parku Rozwoju.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5. Uchwała w sprawie wyboru Starosty Wielickiego.

6. Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Wielickiego.

7. Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego.

8. Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego.

9. Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu Wielickiego.

10. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

11. Uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

12. Uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem.

13. Uchwała w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

14. Uchwała w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

15. Uchwała w sprawie powołania Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia.

16. Uchwała w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

17. Uchwała w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Praworządności.

18. Uchwała w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

19. Wnioski i oświadczenia radnych.

20. Zakończenie obrad.

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU