Poniedziałek 2 października, 2023 Imieniny: Teofil, Dionizy, Sławomir, Rachela, Sława
Unia Europejska

Aktualności

19-09-2023

Nabór osób do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023

Powiat Wielicki realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023, który jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

 Ogłoszenie o naborze osób do Programu „Opieka wytchnieniowa”

edycja 2023

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce zaprasza osoby, ubiegające się o przyznanie pomocy rodzinie w opiece nad osobą niepełnosprawną do udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023.

 

Uczestnikiem Programu może być członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która wymaga usług opieki wytchnieniowej.

 

Usługa opieki wytchnieniowej skierowana jest do osób zamieszkujących na terenie powiatu wielickiego.

 

 

Usługa opieki wytchnieniowej realizowana jest w dwóch formach:

  1. Dziennej

w miejscu wskazanym przez Uczestnika Programu (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej),

w miejscu wskazanym przez Realizatora Programu, z zapewnionym dojazdem

  1. Całodobowej

w placówce wskazanej przez Realizatora Programu, maksymalnie przez 14 dób następujących po sobie lub w różne dni tygodnia lub miesiąca (dojazd we własnym zakresie)

 

 

Aktualnie pozostały miejsca dla usługi opieki wytchnieniowej w formie całodobowej realizowanej w Domu Seniora „Pod Dębami” w Wrząsowicach.

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce pod numerem telefonu 12 288 34 80 lub 730 201 543

 

 

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU