Środa 22 maja, 2024 Imieniny: Helena, Wiesława, Julia, Ryta, Emilia, Roma
Unia Europejska

Aktualności

05-05-2023

Powiatowy Dzień Strażaka 2023

Powiatowe obchody Dnia Strażaka rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Klemensa w Wieliczce. Następnie odbył się uroczysty apel podczas którego nastąpiło złożenie meldunku Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu, podniesienie flagi państwowej na maszt, przemówienia okolicznościowe, wręczenie odznaczeń i wyróżnień, przemówienia gości oraz defilada strażacka.

5 maja 2023 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Przemysławowi Przęczkowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Damiana Chmurę. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów, w czasie podnoszenia flagi państwowej na maszt odegrany został hymn państwowy.

Zaproszonych gości, funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, Druhny oraz Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu wielickiego powitał Komendant Powiatowy mł. bryg. Leszek Kasiński. W swym przemówieniu podziękował wszystkim zaproszonym gościom oraz instytucjom wspierającym straż pożarną w codziennej służbie, podkreślając jak ważną rolę pełnią strażacy w obecnym czasie.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały medale, odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

SREBRNĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

  • młodszemu brygadierowi Bogusławowi Marszałkowi
  • starszemu aspirantowi Robertowi Kmiecikowi

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ:

  • starszemu aspirantowi Mateuszowi Sobólowi
  • Panu Adamowi Kociołkowi
  • druhowi Dariuszowi Pilchowi

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczyło:

ZŁOTYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

  • młodszego brygadiera Tomasza Srogę

SREBRNYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

  • młodszego kapitana Mariusza Borzęckiego
  • młodszego kapitana Andrzeja Pazdura
  • starszego ogniomistrza Łukasz Grabowskiego
  • ogniomistrza Piotra Malagę
  • młodszego ogniomistrza Mateusza Majdę
  • sekcyjnego Pawła Bednarczyka

BRĄZOWYM MEDALEM ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA

  • kapitana Mirosława Kwiatkowskiego
  • aspiranta Tomasza Zadorę
  •  sekcyjnego Krzysztofa Czopka
  •  sekcyjnego Dawida Ziobrę

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 4 maja 2023 roku nadał:

stopnień starszego kapitana:

  • kapitanowi Marcinowi Musiałowi

       stopnień kapitana:

  • mł. kpt. Annie Sroga

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  z dniem 4 maja 2023 roku nadał:

stopień aspiranta:

  • młodszemu aspirantowi Pawłowi Dąbrosiowi

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał

stopień starszego ogniomistrza:

  • ogniomistrzowi Piotrowi Maladze
  • ogniomistrzowi Łukaszowi Grabowskiemu
  • ogniomistrzowi Michałowi Ptakowi

W czasie Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka wręczone zostały promesy na zakup sprzętu pożarniczego ze środków Powiatu Wielickiego dla jednostek OSP na łączną kwotę ponad 200 000 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu, ubrań specjalnych oraz innego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

W wydarzeniu wzięli udział m. in. poseł na Sejm RP Urszula Rusecka, senator RP prof. Włodzimierz Bernacki,  Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Przemysław Przęczek, Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, Kapelan Wielickich Strażaków ks. dr Wojciech Olszowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Roman Wcisło, Starosta Wielicki Adam Kociołek, Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala, członek Zarządu Powiatu Wielickiego Tomasz Broniowski, sekretarz powiatu Rafał Śleczka oraz Prezes Kopalni Soli Wieliczka S.A. Paweł Nowak.

 

Ilość zdjęć w galerii: 29
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU