Piątek 27 stycznia, 2023 Imieniny: Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław
Unia Europejska

Aktualności

20-01-2023

Ptasia grypa - komunikat!

Powiatowy lekarz weterynarii w Wieliczce informuje o stwierdzeniu 27 ognisk HPAI u drobiu oraz 9 ognisk HPAI u ptaków dzikich na terenie województwa małopolskiego w 2023 r.

 Powiat Wielicki obecnie jest wolny od ww. choroby, jednak istnieje duże ryzyko jej wystąpienia.

Jednocześnie informuje, że na terytorium RP obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem zjadliwej grypy ptaków z dnia 31 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 768).

W związku z powyższym przypomina się hodowcom drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, a w szczególności:
 

  • zabezpieczenie budynków, w których utzrymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa,
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem dzikiego ptactwa,
  • nie karmienie i nie pojenie drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie w gospodarstwie odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie maty dezynfekcyjnej przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób,
  • zgłaszanie przypadków podejrzenia choroby zakaźnej drobiu odpowiednim jednostkom (lakarzowi weterynarii, wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta).
Ilość zdjęć w galerii: 5
Podziel się:
MENU