Piątek 27 stycznia, 2023 Imieniny: Ilona, Przybysław, Aniela, Jerzy, Julian, Przemysław
Unia Europejska

Aktualności

17-01-2023

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi Brzezie – Marszowice – Łapanów

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce odbyło się spotkanie, w trakcie którego podpisana została umowa na realizację inwestycji pn.”Rozbudowa drogi powiatowej DP2017K Brzezie – Marszowice – Łapanów”.

Umowę kolejno podpisali wicestarosta Henryk Gawor, przedstawiciel ze strony wykonawcy inwestycji oraz zastępca dyrektora ZDP w Wieliczce Adam Kardas.

W spotkaniu uczestniczyli również zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Roman Wcisło, członek zarządu Stanisław Kyrc, radni powiatowi: Katarzyna Ciężarek, Bogusław Trzaska, sekretarz powiatu Rafał Ślęczka.

Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 2017K poprzez wykonanie:

 • poszerzeń jezdni o pełnej konstrukcji do szerokości 6,0m,
 • wykonanie poszerzeń jezdni na łukach poziomych,
 • korektę pochyleń poprzecznych jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej,
 • budowę chodnika, budowę zatok autobusowych o szerokości 3,0m,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych w konstrukcji z kolorowej kostki betonowej oraz zjazdów publicznych w konstrukcji bitumicznej,
 • budowę poboczy gruntowych,
 • wykonanie nowego oznakowania drogi,
 • budowę odcinkowych kanałów kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę istniejących rowów przydrożnych,
 • przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej, istniejącej sieci energetycznej,
 • przebudowę sieci wodociągowych oraz przebudowę gazociągu na odcinku o długości 1302,14m.

Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione poprzez projektowaną zabudowę wpustów ulicznych z osadnikami, wpustów muldowych z osadnikami oraz odwodnieniem liniowym z podłączeniem ich do projektowanej kanalizacji deszczowej oraz istniejącymi rowami przydrożnymi oraz Potokiem Gnojskim.

Całkowita wartość robót wyniesie 5 870 614,99 złotych z czego dofinansowanie rządowe to aż 4 892 130,24 złotych.

Ilość zdjęć w galerii: 13
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU