Poniedziałek 2 października, 2023 Imieniny: Teofil, Dionizy, Sławomir, Rachela, Sława
Unia Europejska

Aktualności

13-10-2022

Rozwój usług społecznych w Powiecie Wielickim

Usługi społeczne realnie poprawiają jakość życia lokalnych społeczności, rodzin, osób w różnym wieku. Na ich rozwój w ramach konkursu grantowego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło ponad 32 mln zł. Dziś w siedzibie resortu przedstawiciele samorządów podpisali umowy o powierzenie grantów. W spotkaniu wzięli udział poseł Urszula Rusecka, wicestarosta Henryk Gawor, sekretarz powiatu Rafał Ślęczka oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Front.

Obok troski o bezpieczeństwo finansowe polskich rodzin, ważną część polityki społecznej państwa stanowią usługi społeczne. To szeroko pojęte wsparcie osób w różnym wieku i o różnym stopniu sprawności realizowane w lokalnych społecznościach.

Od samego początku, od 2015 roku Rząd Prawa i Sprawiedliwości działa na rzecz wsparcia polskich rodzin, również tych o szczególnych potrzebach. To pomoc osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, dzieciom z różnych przyczyn pozbawionym opieki rodzicielskiej – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Granty dla samorządów

W środę w siedzibie resortu rodziny podpisano z przedstawicielami samorządów umowy o powierzenie grantów w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W spotkaniu z samorządowcami uczestniczył również wiceminister Stanisław Szwed oraz parlamentarzyści.

Wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs grantowy pokazały, jak wiele pomysłów mają jednostki samorządu terytorialnego, aby realizować działania mające na celu rozwój społecznych usług środowiskowych, najbardziej przyjaznych osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – mówi minister Maląg. I dodaje: Widząc znaczenie rozwoju usług społecznych, przeznaczyliśmy na realizację grantów ponad 32 miliony złotych.

Na co przeznaczone zostaną te środki?

Wsparcie, jakie będzie realizowane w ramach grantów, dotyczy m.in. rozwoju usług asystenckich, usług sąsiedzkich, opieki wytchnieniowej, zwiększenia dostępności usług transportowych, tworzenia mieszkań wspomaganych i treningowych. Ale nie tylko – to też np. utworzenie i prowadzenie strefy kreatywności osób niesamodzielnych, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną, pilotażowy program wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności czy rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

Jak zaznacza minister rodziny Marlena Maląg, wszystkie te działania wpisują się w przyjętą przez Radę Ministrów w sierpniu br. Strategię rozwoju usług społecznych. Przyczynią się one także do opracowania ogólnopolskich wytycznych w obszarze deinstytucjonalizacji usług społecznych.

info: gov.pl

Ilość zdjęć w galerii: 3
Podziel się:
MENU