Niedziela 14 sierpnia, 2022 Imieniny: Alfred, Euzebiusz, Maksymilian, Selma
Unia Europejska

Aktualności

07-07-2022

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Ruszył nabór wniosków na podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach dotacji z budżetu Powiatu Wielickiego.

Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Powiatu Wielickiego starosta Adam Kociołek, wicestarosta Henryk Gawor oraz członkowie Aleksandra Ślusarek, Stanisław Kyrc i Tomasz Broniowski podczas ostatniego posiedzenia Zarządu.

Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej działająca na terenie Powiatu Wielickiego będzie mogła ubiegać się o dofinansowanie  m.in. na zakup sprzętu, ubrań i wyposażenia dodatkowego, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych. 

Odpowiednio przygotowane i  doposażone ochotnicze straże pożarne zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu. Otrzymana dotacja to realne wsparcie, które z całą pewnością przyczyni się do polepszenia warunków pracy strażaków


- mówi starosta Adam Kociołek. 

Pieniądze pozwolą zrealizować wiele bardzo potrzebnych zadań. W ostatnich latach liczba jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, działających na terenie powiatu,  wzrosła. Obecnie w powiecie wielickim działa 60 jednostek w pięciu gminach

– mówi Tomasz Broniowski, członek Zarządu Powiatu Wielickiego, od kilku lat prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce.

Pomysłodawcą projektu o przyznanie dotacji da Ochotniczych Straży Pożarnych jest Tomasz Tomala, przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego, prywatnie strażak ochotnik.


Dotacja ma na celu zwiększyć gotowość bojową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu wielickiego.  Nie od dziś wiadomo, że im lepiej doposażona jest jednostka tym pewniej i szybciej może podjąć interwencje podczas zaistniałego zdarzenia

- mówi przewodniczący Tomasz Tomala.

Dotacja celowa może być udzielona w wysokości do 10 000,00 złotych  z zastrzeżeniem, że kwota udzielonej dotacji nie może być większa niż 50% kosztów realizacji całego zadania.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2022 roku

-  informuje sekretarz powiatu Rafał Ślęczka, który odpowiadał za prace merytoryczne nad uchwałą. 

 

Szczegóły:

UCHWAŁA ZARZĄDU

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOTACJE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU