Piątek 2 czerwca, 2023 Imieniny: Erazm, Marianna, Marcelin, Piotr, Marzena
Unia Europejska

Aktualności

05-05-2022

Bo kolej jest szybka, bezpieczna i ekologiczna

Program „Kolej Plus” w Małopolsce składa się z czterech ważnych projektów, łączących Kraków z Olkuszem, Niepołomicami, Myślenicami oraz położonym na Podkarpaciu Jasłem. To 63 km nowych i zrewitalizowanych linii kolejowych, o wartości niemal 1,3 mld zł, z czego dofinansowanie z programu wynosi prawie 1,1 mld zł.

W briefingu prasowym zorganizowanym w Niepołomicach wzięli udział  Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, posłowie na Sejm Urszula Rusecka, Anna Pieczarka i Rafał Bochenek, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Tomasz Tomala,  wicemarszałek Łukasz Smółka, dyrektor Edyta Lisak z Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, reprezentująca wojewodę Łukasza Kmitę, starosta wielicki Adam Kociołek Włodzimierz Zembol, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej: mocny fundament rozwoju

Polska nie jest archipelagiem tylko bogatych miast. W Polsce miliony ludzi, większość Polaków mieszka w mniejszych i średnich miejscowościach. O nich nie tylko nie zapominamy, ale także planujemy ich lepszy rozwój. Łatwiej będzie można przemieszczać się z punktu do punktu, poprzez połączenie kolejowe, które już odtwarzamy. Będziemy też odtwarzać w zwiększonej liczbie w najbliższych kilku latach poprzez nasz program „Kolej Plus” 

– stwierdził Mateusz Morawiecki, premier Polski.

Cztery ważne inwestycje w Małopolsce

Decyzją rządu premiera Mateusza Morawieckiego budżet dla programu „Kolej Plus” zwiększy się dwukrotnie z planowanych 5,6 mld zł do ponad 11 mld zł. Szansę realizacji otrzymały 34 inwestycje, dotyczące infrastruktury kolejowej w 11 województwach. W Małopolsce będą realizowane cztery projekty. Uzupełniając sieć połączeń pasażerskich, docieramy do małych i średnich miejscowości. W ten sposób w praktyce realizujemy zasadę zrównoważonego rozwoju. Kolej staje się coraz częściej wybieranym środkiem podróży. Nowe połączenia z pewnością dalej będą się do tego przyczyniać 

-mówi wojewoda Łukasz Kmita.

 

Inwestycje z programu „Kolej Plus” na terenie Małopolski:

  1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło, celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy wyżej wymienionymi liniami (31 km), ponad 506 mln zł dofinansowania,
  2. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice (22 km), niemal 128 mln zł dofinansowania,
  3. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Niepołomice (6 km), niemal 272 mln zł dofinansowania,
  4. Budowa połączenia kolejowego Kraków – Olkusz (4 km), ponad 182 mln zł dofinansowania.

Duże zainteresowanie samorządów. Kolej ważnym elementem rozwoju regionów

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyła ocenę dokumentów ze wstępnymi studiami planistyczno-prognostycznymi, które przygotowały samorządy województw. Wszystkie zgłoszone projekty były oceniane według takich samych kryteriów określonych w wytycznych naboru, uwzględniając różne aspekty, m.in. demograficzno-społeczny, środowiskowy, ekonomiczny, techniczno-eksploatacyjny oraz wyniki analiz studialnych.

Gratuluję wszystkim samorządom, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach programu Kolej Plus. Naszym celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu. Duże zainteresowanie samorządów programem świadczy o tym jak ważnym elementem rozwoju regionów jest kolej

– podkreśla minister Andrzej Adamczyk.

Kolej jest bezpiecznym, szybkim i ekologicznym środkiem transportu, z którego chętnie korzystają mieszkańcy naszego regionu. Dzięki dobrej współpracy samorządu województwa z administracją rządową, Małopolska rozwija infrastrukturę i realizuje niezbędne dla mieszkańców inwestycje.
Program Kolej Plus zmniejszy problem niedoborów w transporcie publicznym. Zapewni tym samym lepszy dostęp do połączeń kolejowych mniejszych miejscowości takich jak Myślenice, Olkusz czy Niepołomice z Krakowem jako miastem wojewódzkim. Nowe połączenia kolejowe wpłyną na poprawę warunków życia obywateli i turystów oraz spowodują wzrost atrakcyjności Małopolski w oczach Polaków z innych części naszego kraju

- przekonuje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Pierwsze przetargi ruszą pod koniec 2022 roku

Podstawowymi warunkami realizacji inwestycji w ramach programu są:

- zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 procent kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);

- przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia minimum czterech par pociągów przez co najmniej pięć lat;

- zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe SA (po kwalifikacji do dofinansowania ze środków programu).

Pierwsze przetargi ruszą pod koniec 2022 roku i będą uzależnione od podpisywania umów pomiędzy PKP PLK SA a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wspólnej ich realizacji.

 

tekst foto: mloposka.pl

Ilość zdjęć w galerii: 8
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU