Poniedziałek 23 maja, 2022 Imieniny: Emilia, Iwona, Leoncjusz, Michał, Renata
Unia Europejska

Aktualności

08-04-2022

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w wielickim LO

Członkowie komisji Rady Powiatu Wielickiego w skład której wchodzą wicestarosta Henryk Gawor, członek zarządu Tomasz Broniowski oraz radni Piotr Burda, Piotr Wajda, Ewa Ptasznik oraz Aneta Rybicka-Kajtoch spotkali się w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce, aby zapoznać się z planami budowy nowoczesnej hali sportowej, jaka ma powstać przy szkole.

Przedstawiciele spółki Adamietz, która jest generalnym wykonawcą inwestycji, przedstawili uczestnikom spotkania etapy budowy hali oraz szczegółowo opowiedzieli o projekcie i zastosowanych rozwiązaniach budowlanych.

W spotkaniu wzięli również udział starosta Adam Kociołek, kierownik Wydziału Edukacji, Sportu, Promocji, Zdrowia Mariusz Maziarz, dyrektor MOS w Wieliczce Grzegorz Siemieniec oraz dyrektor LO w Wieliczce Monika Szypuła wraz z nauczycielami.

 

____

W 2020 roku powiat wielicki otrzymał pierwsze, rządowe dofinansowanie z RFIL na budowę sali sportowej przy LO w Wieliczce. W związku otrzymanym wsparciem, Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o weryfikacji istniejącej dokumentacji budowy hali sportowej. Pierwotny projekt zakładał likwidację istniejącego boiska zewnętrznego i niewiele miejsc parkingowych. Uznano, że w takiej wersji obiekt będzie mało funkcjonalny, a możliwości jego wykorzystania bardzo ograniczone. W trakcie wykonywania analizy uzyskano zgodę ministerstwa na odstępstwo w zakresie wysokości budowanego obiektu, co diametralnie zmieniło na plus możliwości projektowania na bardzo ograniczonym terenie przy liceum. Efektem tej analizy była zgoda Zarządu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego


Najważniejsze parametry hali sportowej:

  • powierzchnia zabudowy hali gimnastycznej wraz garażami podziemnymi to 6742,03 m2
  • trybuny pomieszczą ok. 200 osób
  • podziemny parking pomieści ok. 100 samochodów i będzie posiadać stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych
  • boisko na dachu będzie posiadało zaplecze sanitarne, co umożliwi jego niezależne funkcjonowanie
  • boisko będzie posiadało zamknięte piłkochwyty i nawierzchnię poliuretanową lub ze sztucznej trawy (rozstrzygnięcie na etapie projektowania)
  • boisko do piłki halowej na hali gimnastycznej o wymiarach 40m x 20m wraz z minimalnym poboczem o szerokości 100 cm wzdłuż dłuższych boków boiska i ok 200cm wzdłuż krótszych boków boiska
  • boisko do koszykówki na dachu budynku o wymiarach 28m x 15m wraz z minimalnym poboczem o szerokości 2,5 m wzdłuż dłuższych boków boiska i 1,5 m wzdłuż krótszych boków boiska
  • powierzchnia dachu jest nieco większa od obrysu boiska w związku z czym daje możliwość powiększenia stref poboczy boiska.

Początkowo założono, że szacowany koszt inwestycji wyniesie ok. 25 mln złotych. Jednak z uwagi na brak stabilności na rynku materiałów budowlanych, koszt budowy hali sportowej podwoił się. Ostatecznie koszt inwestycji to prawie 39 mln złotych. Powiat wielicki przeznaczy na budowę hali własne środki w wysokości około 15,4 mln złotych, a pozostała część zostanie pokryta z dofinansowania otrzymanego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu - Polski Ład.

Zakończenie inwestycji przewidziano na wrzesień 2023 roku.

Ilość zdjęć w galerii: 14
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU