Poniedziałek 23 maja, 2022 Imieniny: Emilia, Iwona, Leoncjusz, Michał, Renata
Unia Europejska

Aktualności

18-01-2022

Stypendia sportowe Powiatu Wielickiego

Mija termin składania wniosków o stypendia sportowe Powiatu Wielickiego.

Jeszcze tylko do poniedziałku, 31 stycznia 2022 roku można ubiegać się o stypendium sportowe dla dzieci i młodzieży. Jest ono świadczeniem o charakterze motywacyjnym i mogą ubiegać się o nie zawodnicy mieszkający i trenujący na terenie powiatu wielickiego, osiągający wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

– informuje wicestarosta wielicki Henryk Gawor.


Stypendium może być przyznane zawodnikowi w wieku do 23 lat, który łącznie spełnia warunki określone w pkt 1-4:
1) osiągnął wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok otrzymania stypendium i spełnia co najmniej jedno z kryteriów określone w ppkt a-c:
a) zdobył od I do X miejsca w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, jednocześnie uzyskując dla Powiatu Wielickiego punkty w ogólnopolskim współzawodnictwie dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ministerstwo Sportu, (pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia, za które przyznane zostały punkty),
b) uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w dyscyplinach w których Ministerstwo Sportu prowadzi punktację o której mowa w ppkt a,
c) został powołany do kadry narodowej w dyscyplinach w których Ministerstwo Sportu prowadzi punktację o której mowa w ppkt a,
2) jest mieszkańcem Powiatu Wielickiego,
3) trenuje w klubie mającym swoją siedzibę na terenie Powiatu Wielickiego,
4) nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu uprawiania sportu

Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium posiadają: kluby sportowe, zawodnicy, a w przypadku zawodników niepełnoletnich, ich opiekunowie prawni.

Wnioskodawca zgłaszając zawodnika powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie stypendium, który dostępny jest na STYPENDIUM SPORTOWE

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU