Piątek 3 grudnia, 2021 Imieniny: Franciszek, Franciszka, Ksawery, Pasjan, Hilary
Unia Europejska

Aktualności

19-11-2021

APEL Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu

W związku ze stwierdzonymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa małopolskiego oraz bardzo licznymi ogniskami tej choroby na terenie całego kraju, Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, iż:

 • wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw
 • główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki

Przyczyną rozprzestrzenienia się wirusa może być również człowiek, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, w tym:

 • Utrzymywać drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
 • Przechowywać paszę dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami.
 • Nie poić utrzymywanych ptaków wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki.
 • Oczyszczać i odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem.
 • Zgłaszać do właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w budynkach mieszkalnych. 
 • Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem.
 • Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.
 • Nie wnosić na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
 • Dokonywać codziennego przeglądu stad drobiu oraz prowadzić dokumentację dotyczącą upadków, spadku nieśności i pobierania paszy

Zawiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii lub lekarza weterynarii opiekującego się stadem o wystąpieniu u drobiu objawów klinicznych: zwiększona śmiertelność, spadek pobierania paszy i wody, spadek nieśności, objawy nerwowe, biegunki sinicy, wybroczyn.

Informacja na temat kar administracyjnych nakładanych za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji*

Zgodnie z art. 85aa. rozdziału 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, kto wbrew wydanym w celu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt lub zapobiegania takiej chorobie nakazom, zakazom lub ograniczeniom, o których mowa w:

 • Art. 46 ust. 3 pkt 51, będąc posiadaczem zwierząt, nie zgłasza miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na daną chorobę zakaźna zwierząt powiatowemu lekarzowi weterynarii, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2.0,
 • Art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt w tym nie karmi ich i nie poi w określony sposób podlega karze pieniężnej od 0, 2 do 0, 8,
 • Art. 46 ust. 3 pkt 8f, nie podejmuje określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego, podlega karze pieniężnej w wysokości od 0,5 do 2.0,
 • Art. 46 ust. 3 pkt 8a, nie utrzymuje zwierząt w tym nie karmi ich i nie poi w określony sposób podlega karze pieniężnej od 0, 2 do 0, 8,
 • kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
   

 Kary pieniężne wymierza w drodze decyzji administracyjnej Powiatowy Lekarz Weterynarii.

 

źródło: http://www.wiw.krakow.pl/
foto: gov.pl

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU