Piątek 3 grudnia, 2021 Imieniny: Franciszek, Franciszka, Ksawery, Pasjan, Hilary
Unia Europejska

Aktualności

21-10-2021

Drogi powiatowe. Modernizacja drogi w Biskupicach.

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w Biskupicach. W odbiorze technicznym drogi udział wzięli wicestarosta Henryk Gawor, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Piotr Wajda, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych Marian Paszcza i Adam Kardas, wykonawcy inwestycji a także reprezentujący gminę Biskupice wójt Renata Gawlik, oraz były sołtys Biskupic Stanisław Zając.

W ramach tej inwestycji wykonano: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poszerzenie jezdni wraz z korektą łuków poziomych, wybudowanie chodnika o szerokości zależnej od ukształtowania terenu, od 1,5m do 2m, budowę pobocza i zjazdów, umocnienie skarp za pomocą płyt ażurowych oraz koszy gabionowych, wykonanie prac związanych z projektowaniem zieleni po zakończeniu przebudowy. Do tego należy dodać przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego, przebudowę rowów przydrożnych oraz niezbędną przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, w tym sieci telekomunikacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej.

Całkowity koszt inwestycji drogowej w Biskupicach wynosi 1 070 506 złotych z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskanych przez Powiat Wielicki to 1 000 000 złotych, pozostała część to wkład własny gminy Biskupice.

Ilość zdjęć w galerii: 6
Podziel się:
MENU