Poniedziałek 25 października, 2021 Imieniny: Daria, Wilhelmina, Wilhelm, Inga, Bonifacy, Maurycy, Sambor
Unia Europejska

Aktualności

08-10-2021

Niepołomice: informacja o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Informacja Starosty Wielickiego o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmującego jednostkę ewidencyjną (gminy – obszar wiejski) Niepołomice: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzów, Zakrzowiec.

Od dnia 18.10.2021 r.  do dnia  08.11.2021 r., w godzinach pracy urzędu, tj.: od 7.30 do 15.30 (w poniedziałek do 17.00), w Starostwie Powiatowym w Wieliczce – Zamiejscowe Stanowisko Pracy, z siedzibą w Niepołomicach, ul. Grunwaldzka 15K/5, 32-005 Niepołomice (lokal nr 5 na II piętrze), zostanie wyłożony projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków, obejmujący wszystkie obręby ewidencyjne jednostki ewidencyjnej (gminy – obszar wiejski) Niepołomice: Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, Zagórze, Zakrzów, Zakrzowiec, do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Podstawowymi elementami ww. projektu są: mapa ewidencyjna oraz rejestr ewidencji gruntów, budynków i lokali. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w  interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, lub zgłosić do protokołu ewentualne uwagi.

Uwaga:   
1)    Zainteresowane podmioty, biorące udział w czynnościach wyłożenia projektu operatu, powinny legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość. W imieniu właścicieli, samoistnych posiadaczy, mogą występować odpowiednio ich pełnomocnicy. W przypadku współwłaścicieli, jak również małżeńskiej wspólności ustawowej, uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

2)    Uprasza się o zabranie na wyłożenie projektu operatu dokumentów dotyczących:  gruntów,  budynków i lokali, architektoniczno-budowlanych, zaświadczeń o samodzielności lokali oraz innych dokumentów, mających znaczenie w pozyskaniu wiarygodnych danych.

3) Uprasza się  aby osoby  biorące udział w czynnościach wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego posiadały maseczki ochronne (zasłanianie ust i nosa).

4) W czasie trwania wyłożenia pracownicy z Zamiejscowego stanowiska ds. Administracji architektoniczno-budowlanej w Niepołomicach będą przyjmować WYŁĄCZNIE po umówieniu telefonicznym pod numerami telefonów: 12/250 94 17, 12/250 94 35

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU