Środa 22 września, 2021 Imieniny: Tomasz, Maurycy, Joachim, Milana
Unia Europejska

Aktualności

14-09-2021

Drogi powiatowe. Modernizacja drogi w Biskupicach.

Dobiega końca modernizacja drogi powiatowej Biskupice - Kunice. Zaawansowanie prac, podczas spotkania w terenie ocenili wicestarosta Henryk Gawor, członek zarządu Stanisław Kyrc, radny powiatu wielickiego Piotr Wajda oraz były sołtys Biskupic Stanisław Zając.

Zakres prac objął między innymi: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, poszerzenie jezdni wraz z korektą łuków poziomych, wybudowanie chodnika o szerokości zależnej od ukształtowania terenu, od 1,5m do 2m, budowę pobocza i zjazdów, umocnienie skarp za pomocą płyt ażurowych oraz koszy gabionowych, wykonanie prac związanych z projektowaniem zieleni po zakończeniu przebudowy. Do tego należy dodać przebudowę kanalizacji deszczowej, wykonanie kompleksowego oznakowania pionowego, przebudowę rowów przydrożnych oraz niezbędną przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej, w tym sieci telekomunikacyjnej, gazowej i elektroenergetycznej.
 
Całkowity koszt inwestycji drogowej w Biskupicach wynosi 1 070 506 złotych z czego dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskanych przez Powiat Wielicki to 1 000 000 złotych, pozostała część to wkład własny gminy Biskupice.
Ilość zdjęć w galerii: 11
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU