Środa 28 lipca, 2021 Imieniny: Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
Unia Europejska

Aktualności

24-06-2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Uchwała nr 124/458/2021 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 920), art. 18a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.), w nawiązaniu do § 10 ust 4 pkt 5) Regulaminu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 121/445/2021 Zarządu Powiatu Wielickiego z dnia 17 maja 2021 roku. Zarząd Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

Unieważnia się otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wielickiego w 2021 roku z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU