Środa 23 czerwca, 2021 Imieniny: Wanda, Zenon, Albina
Unia Europejska

Aktualności

09-06-2021

W trosce o zdrowie i życie Małopolan. Budowa nowej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Nieopodal miejsca, gdzie pięć lat temu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie zgromadziła się młodzież z całego świata, powstaje najnowocześniejsza baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Polsce. Nowoczesne zaplecze techniczne czy dźwiękoszczelne okna, to tylko nieliczne udogodnienia, które wpłyną na komfort pracy pracowników LPR-u.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita odwiedził dziś budowę nowej bazy LPR oraz miejsce, w którym ma być zlokalizowana nowa przeprawa mostowa. Wojewodzie towarzyszyli posłowie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek. Obecni byli także gospodarze tego miejsca, radni gminy Wieliczka.

Nowo budowane zaplecze dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego spełnia najwyższe standardy funkcjonalności. Dodatkowo na terenie nowej bazy budowana jest podgrzewana przesuwnica do transportu helikopterów, która skróci czas od otrzymania zgłoszenia do wylotu helikoptera ratunkowego. To jedno z kilkunastu taki urządzeń w skali kraju. Wszystko to w trosce o zdrowie i życie mieszkańców naszego województwa 
– mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Przesuwnica do transportu helikopterów to urządzenie zasilane bateriami akumulatorów zbudowanych na przesuwnicy. Sterowanie działaniem przesuwnicy odbywa się z zastosowaniem kasety kablowej oraz przycisków panelu na urządzeniu. Przesuwnica może pracować całorocznie bez względu na warunki atmosferyczne, jest także odporne na kontakt z środkami chemicznymi.


Historia budowy nowej siedziba LPR
Przy udziale Wojewody Małopolskiego podejmowane były działania przez reprezentantów Skarbu Państwa dotyczące pozyskania na potrzeby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieruchomości, na której można utworzyć nową bazę śmigłowcową. Potrzeba przeniesienia LPR z obecnej siedziby w Balicach wynika z prowadzonych prac w zakresie budowy hangaru dla samolotów CASA, modernizację wojskowej płyty postojowej oraz planowanej rozbudowy Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice.

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe po dokonaniu rozpoznania kilku lokalizacji wybrało najodpowiedniejsze miejsce dla budowy nowej bazy. Na nowa siedzibę, uwzględniając uwarunkowania operacyjne i inwestycyjne, została wybrana nieruchomość w miejscowości Kokotów w gminie Wieliczka.

W wyniku powyższego Skarb Państwa nabył od Gminy Wieliczka nieruchomości położone w Kokotowie. Nieruchomości te zostały następnie przekazane w drodze darowizny na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które prowadzi na tym terenie inwestycję. LPR w październiku 2020 r. podpisało umowę z wykonawcą robót budowlanych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bazy HEMS i jako opcji – budowie drogi dojazdowej łączącej bazę z mostem na rzece Serafie.

Przy wyborze nieruchomości uwzględniano konieczność budowy nowego mostu przez rzekę Serafę. Z uwagi na wagę cystern dowożących paliwo dla śmigłowców istniejący most, przez który aktualnie prowadzi przejazd do nieruchomości, nie spełnia wymogów dotyczących nośności.

Budowa nowej przeprawy mostowej
Na wniosek wojewody małopolskiego Łukasza Kmity Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przyznał środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa dla gminy Wieliczka w wysokości 3 933 500 złotych dla gminy Wieliczka na dofinansowanie zadania pn. „Budowa obiektu mostowego na rzece Serafa w ciągu dróg gminnych w miejscowości Kokotów”. Budowa mostu na rzece Serafa w Kokotowie, to niezbędny element większej inwestycji, realizowanej na terenie gminy Wieliczka.

Inwestycja polega na budowie jedno jednoprzęsłowego mostu drogowego w ciągu dróg gminnych na rzece Serafa – most z nasypami, przebudowie istniejących dróg gminnych, przebudowie ścian czołowych istniejącego przepustu oraz budowie muru oporowego. W marcu 2019 r. rozpoczęto prace nad opracowywaniem dokumentacji projektowej.

Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na wrzesień 2021 r.

Koszt realizacji całej inwestycji, tj. koszt budowy mostu zgodnie z kosztorysem ofertowym, koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego oszacowano na kwotę 4 957 588 zł, w tym nakłady poniesione w 2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 40 713 zł (środki własne gminy) oraz koszty planowane do poniesienia w 2021 r. – 4 916 875 zł. Gmina Wieliczka w 2021 r. zabezpiecza ze środków własnych kwotę 983 375 zł, tj. 20% kosztów realizacji zadania.

 

źródło: www.malopolska.uw.gov.pl

Ilość zdjęć w galerii: 7
Podziel się:
Zobacz więcej
MENU