Środa 23 czerwca, 2021 Imieniny: Wanda, Zenon, Albina
Unia Europejska

Aktualności

25-05-2021

Wizualizacja nowoczesnej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Wieliczce

W związku z otrzymaniem dofinansowania z RFIL na budowę sali sportowej przy LO w Wieliczce, we wrześniu ubiegłego roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o weryfikacji istniejącej dokumentacji budowy sali sportowej. Pierwotny projekt zakładał likwidację istniejącego boiska zewnętrznego i niewiele miejsc parkingowych. Uznano, że w takiej wersji obiekt będzie mało funkcjonalny, a możliwości jego wykorzystania bardzo ograniczone. W trakcie wykonywania analizy uzyskano zgodę ministerstwa na odstępstwo w zakresie wysokości budowanego obiektu, co diametralnie zmieniło na plus możliwości projektowania na bardzo ograniczonym terenie przy liceum. Efektem tej analizy była zgoda Zarządu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Najważniejsze parametry hali:
  • Powierzchnia zabudowy hali gimnastycznej wraz garażami podziemnymi to 6742,03 m2.
  • Trybuny pomieszczą ok. 200 osób.
  • Podziemny parking pomieści ok. 100 samochodów i będzie posiadać stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.
  • Boisko na dachu będzie posiadało zaplecze sanitarne, co umożliwi jego niezależne funkcjonowanie.
  • Boisko będzie posiadało zamknięte piłkochwyty i nawierzchnię poliuretanową lub ze sztucznej trawy (rozstrzygnięcie na etapie projektowania).
  • Boisko do piłki halowej na hali gimnastycznej o wymiarach 40m x 20m wraz z minimalnym poboczem o szerokości 100 cm wzdłuż dłuższych boków boiska i ok 200cm wzdłuż krótszych boków boiska.
  • Boisko do koszykówki na dachu budynku o wymiarach 28m x 15m wraz z minimalnym poboczem o szerokości 2,5 m wzdłuż dłuższych boków boiska i 1,5 m wzdłuż krótszych boków boiska.
  • Powierzchnia dachu jest nieco większa od obrysu boiska w związku z czym daje możliwość powiększenia stref poboczy boiska.
Szacowany koszt inwestycji to ok 22 mln złotych z czego połowa to środki zewnętrzne (pozyskano już 5 mln złotych, a pozostałe 6 mln złotych Zarząd będzie starał się pozyskać w trakcie realizacji). Druga połowa to środki powiatu (na razie obie kwoty zabezpieczone w WPF w formie obligacji).
 
Sporządzono już opis przedmiotu zamówienia w postaci program funkcjonalno-użytkowego. Trwają prace nad dokumentacją niezbędną do ogłoszenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji w formule zaprojektuj – wybuduj, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 
Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o przedstawieniu Radzie Powiatu przygotowanych zmian budżetowych w zakresie realizacji tej inwestycji.
 
Specjalne podziękowania należą się posłom z ziemi wielickiej: Urszuli RuseckiejRafałowi Bochenkowi za pomoc w zabezpieczeniu pierwszej transzy rządowych środków na realizację tej inwestycji.
Ilość zdjęć w galerii: 5
Podziel się:
MENU