Środa 23 czerwca, 2021 Imieniny: Wanda, Zenon, Albina
Unia Europejska

Aktualności

21-05-2021

Powstanie nowa hala sportowa przy wielickim LO

W związku z otrzymaniem dofinansowania z RFIL na budowę sali sportowej przy LO w Wieliczce, we wrześniu ubiegłego roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o weryfikacji istniejącej dokumentacji budowy sali sportowej. Należy wspomnieć, że pierwotny projekt zakładał likwidację istniejącego boiska zewnętrznego i niewiele miejsc parkingowych. Uznano że w takiej wersji obiekt będzie niezbyt funkcjonalny, a możliwości jego wykorzystania bardzo ograniczone. W trakcie wykonywania analizy uzyskano zgodę ministerstwa na odstępstwo w zakresie wysokości budowanego obiektu, co diametralnie zmieniło na plus możliwości projektowania na bardzo ograniczonym terenie przy liceum. Efektem tej analizy była zgoda Zarządu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Na ostatnim posiedzeniu, Zarząd Powiatu Wielickiego spotkał się z przedstawicielami spółki Probadex, którzy przedłożyli tzw. Program funkcjonalno-użytkowy pod nazwą  Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki o salę gimnastyczną z boiskiem sportowym wielofunkcyjnym na dachu, z zapleczem socjalnym, parkingiem podziemnym i zjazdem z drogi publicznej.  Zarząd podjął decyzję o przedstawieniu Radzie Powiatu przygotowanych zmian w zakresie tej inwestycji. Rada zajmie się tym tematem na najbliższym posiedzeniu tj. w poniedziałek 24.05.2021 r.

Sporządzono już opis przedmiotu zamówienia w postaci programu funkcjonalno-użytkowego. Trwają prace nad dokumentacją niezbędną do ogłoszenia postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji w formule  zaprojektuj – wybuduj, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Powierzchnia zabudowy Sali gimnastycznej wraz garażami podziemnymi to 6742,03 m2. W ramach rozbudowy planuje się wykonanie Sali sportowej, sal dydaktycznych, pokoi socjalnych i technicznych, sanitariatów, klatek schodowych, windy, boiska na dachu wraz z zapleczem obsługującym boisko.

Koncepcja wykonania parkingu podziemnego zakłada budowę zjazdu z drogi publicznej oraz zmianę zagospodarowania terenu.

Parking ma zostać wyposażony w system bezobsługowy oraz system nawigacji parkingowej, który ułatwi znalezienie wolnego miejsca na parkingu, co zdecydowanie wpłynie na wygodę użytkowników oraz  ograniczy  koszty i zapewni intuicyjną funkcjonalność.

Parking pomieści ok. 100 samochodów i będzie posiadać stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

Boisko na dachu będzie posiadało zaplecze sanitarne  co umożliwi jego niezależne funkcjonowanie. Dodatkowo boisko zostanie wyposażone w zamknięte piłkochwyty i nawierzchnię poliuretanową lub ze sztucznej trawy (rozstrzygnięcie na etapie projektowania).

Szacowany koszt inwestycji to ok 22 mln złotych. Połowę kosztów budowy pokryją środki zewnętrze. Do tej pory, dzięki staraniom posłów z Wieliczki: Urszuli Ruseckiej i Rafała Bochenka, udało się już pozyskać 5 mln zł. Dodatkowe 6 mln zł, Zarząd będzie starał się  pozyskać w trakcie realizacji inwestycji. Pozostała kwota to środki powiatu (na razie zabezpieczone w WPF w formie obligacji).

 

 


 

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU