Środa 28 lipca, 2021 Imieniny: Ada, Innocenty, Wiktor, Walenty, Marcelia, Wiwiana, Sylwiusz
Unia Europejska

Aktualności

29-04-2021

Rozwój śródlądowych dróg wodnych - stopień wodny w Niepołomicach

Starosta Adam Kociołek wziął udział w posiedzeniu Zespołu Doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z planowaną budową Kanału Śląskiego i Kanału D-O-L (odcinek Koźle-Ostrawa na terenie województwa śląskiego).

Dodatkowym tematem poruszonym podczas posiedzenia była budowa stopnia wodnego i portu przeładunkowego na rzece Wiśle w Niepołomicach.

Starosta poinformował o powołaniu w najbliższym czasie Zespołu Koordynacyjnego dotyczącego tego tematu oraz woli współpracy Powiatu Wielickiego z Województwem Śląskim w jego realizacji.

Prace koncepcyjne dotyczące budowy Stopnia Wodnego Niepołomice na rzece Wiśle rozpoczęły się na początku 2020 roku.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w pierwszym etapie działań przewidzianych na lata 2020–2021 zleciło opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, w ramach której mają zostać przeanalizowane między innymi warianty lokalizacyjne, rozwiązania techniczne obiektów stopnia oraz wpływ oddziaływania stopnia na środowisko. Rezultaty prac zostaną zaprezentowane podczas konsultacji społecznych.


Korzyści z budowy infrastruktury wodnej

Inwestycje w infrastrukturę wodną przynoszą korzyści nie tylko w wymiarze transportowym, ale także zapewniają regulację stosunków wodnych na obszarach przyległych, zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych, poprawiają ochronę przeciwpowodziową, stymulują tworzenia ośrodków rekreacyjnych wzdłuż biegu rzeki, kanału (sporty wodne), stwarzają dogodne warunki do aktywizacji gospodarczej tych obszarów oraz umożliwiają produkcję ekologicznej energii elektrycznej w elektrowniach wodnych.

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU