Piątek 7 maja, 2021 Imieniny: Benedykt, Gizela, Elżbieta, Ludomira, August
Unia Europejska

Aktualności

22-04-2021

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: ponad 7,9 mln zł dla powiatu wielickiego na modernizację lokalnej infrastruktury drogowej w 2021 r.

Decyzją prezesa Rady Ministrów, który zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2021 rok, Powiat Wielicki otrzyma 7 902 772 złotych. Kwota ta zostanie przeznaczona na rozbudowę dwóch dróg powiatowych w miejscowościach Grabówki i Grajów. Realizacja obu zadań rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest ogromnym impulsem rozwojowym dla naszego regionu. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu, możemy rozpocząć realizację potrzebnych i długo wyczekiwanych inwestycji drogowych

– mówi starosta Adam Kociołek.

W 2021 roku do powiatu wielickiego i jego gmin trafi dofinansowanie w wysokości 17 023 459 złotych, które zostanie przeznaczone na realizację siedmiu zadań:

Powiat Wielicki 7 902 772 złotych:

  • rozbudowa drogi powiatowej nr 2035K w miejscowości Grabówki, wartość zadania: 13 447 367,35 dofinansowanie: 6 723 682 złotych
  • rozbudowa drogi powiatowej nr 2026K w miejscowości Grajów, wartość zadania: 2 358 181,56 dofinansowanie: 1 179 090 złotych

Gminy Powiatu Wielickiego 9 120 687 złotych:

  • Wieliczka - rozbudowa drogi gminnej 560819K w miejscowości Wieliczka, dofinansowanie: 752 897 złotych
  • Wieliczka - rozbudowa drogi gminnej 560810K w miejscowości Wieliczka,  dofinansowanie: 1 949 709 złotych
  • Biskupice -przebudowa drogi gminnej Łazany - Zabłocie nr 560005K w miejscowościach Łazany i Trąbki, dofinansowanie: 2 428 800 złotych
  • Biskupice - przebudowa drogi gminnej nr 560003K w miejscowościach Szczygłów i Zabłocie, dofinansowanie: 3 832 038 złotych
  • Gdów - przebudowa drogi gminnej dz. nr 633/1 polegająca na budowie chodnika w miejscowości Gdów, dofinansowanie: 157 243 złotych

Już teraz dzięki rządowym środkom udało się zmodernizować powiatową infrastrukturę drogową, a co za tym idzie znacznie poprawić bezpieczeństwo na drogach. Nowy nabór w ramach rządowego dofinansowania pozwoli na realizację kolejnych ważnych inwestycji, które były długo wyczekiwane przez mieszkańców

– mówi wicestarosta Henryk Gawor.

Rządowy program jest mechanizmem stabilnym, obliczonym na wiele lat. FDS umożliwia finansowanie także dużych, wieloletnich inwestycji, dotychczas odkładanych przez samorządy. W ciągu 10 lat jednostki samorządu terytorialnego otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 36 mld zł. Takie rozwiązanie stanowi bodziec do przyspieszenia budowy bezpiecznej, spójnej oraz nowoczesnej sieci dróg lokalnych oraz przyczynia się realnego wzrostu konkurencyjności regionów

Łączna kwota dofinansowania, która trafi do małopolskich powiatów i gmin tylko w 2021 roku na realizację 274 zadań wynosić będzie 287 351 281,34 zł. Środki zostaną przeznaczone na 229 nowych zadań drogowych w całym regionie. W tym roku kontynuowanych będzie także 45 projektów wieloletnich, które otrzymały dofinansowanie w ramach naborów przeprowadzonych w latach ubiegłych.

_____

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (daw. Fundusz Dróg Samorządowych), jest wsparciem jednostek samorządu terytorialnego, które realizują inwestycje na drogach samorządowych. Celem funduszu jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym. W ramach RFRD dofinansowane zostaną budowy, przebudowy, remonty dróg powiatowych i dróg gminnych oraz inwestycje dotyczące budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Dodatkowo będą finansowanie zadania dróg zakwalifikowanych do dróg o znaczeniu obronnym. Wszystko po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

Wysokość dofinansowania ze środków RFRD na zadania powiatowe i gminne będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego: im niższy dochód podatkowy jednostek samorządu terytorialnego, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść aż do 80% kosztów realizacji zadania.

Ilość zdjęć w galerii: 6
Podziel się:
MENU