Poniedziałek 12 kwietnia, 2021 Imieniny: Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław
Unia Europejska

Aktualności

23-03-2021

Zmiana organizacji pracy w Starostwie

ZARZĄDZENIE NR 26/2021 STAROSTY WIELICKIEGO z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie: organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieliczce w okresie zagrożenia koronawirusem.

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920,),§1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 491 z  póz. zmian.) oraz § 21 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 447 z póz. zm.) zarządzam co następuje.

 

§ 1

Mając na względzie zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników Starostwa Powiatowego w Wieliczce, wprowadzam następujące zasady przyjmowania stron oraz obsługi mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Wieliczce.

Obsługa bezpośrednia stron na terenie budynków Starostwa Powiatowego w Wieliczce odbywa się wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach.

Obsługa bezpośrednia przez pracowników Starostwa jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej na poniższe numery telefonów.

Wydział Architektury i Budownictwa, Wieliczka ul Słowackiego 29
Wydział Architektury i Budownictwa
12 399 97 00
Stanowisko zamiejscowe Wydziału Architektury w Niepołomicach
12 250 94 17
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
12 399 97 63

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Wieliczka ul Słowackiego 29
12 399 97 58
12 399 97 50

Wydział Geodezji i Kartografii, Wieliczka ul Słowackiego 29
Zamówienie i wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz kopii mapy ewidencyjnej odbywa się w ramach obsługi bezpośredniej (bez rejestracji telefonicznej) – stanowisko w przedsionku budynku.
Kopie mapy zasadniczej oraz materiałów PZGiK - wnioski należy składać przez Portal Interesanta, wysyłać za pomocą platformy ePuap, poczty lub bezpośrednio do urny znajdującej się przed wejściem do urzędu. Możliwość odbioru osobistego uprzednio zamówionych dokumentów po umówieniu telefonicznym - kontakt ze strony urzędu na numer telefonu podany we wniosku.
Istnieje możliwość przeglądania aktów notarialnych przez rzeczoznawców majątkowych, wyłącznie po umówieniu telefonicznym:
12 399 97 79
12 399 97 76
12 399 97 80

Istnieje możliwość przeglądania operatów technicznych przez geodetów, wyłącznie po umówieniu telefonicznym:
12 399 97 99

oraz odbioru dokumentów przez geodetów osobiście, wyłącznie po umówieniu telefonicznym:
12 399 97 96
12 399 97 97
12 399 97 89

Osoby będące stronami w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Wydział Geodezji i Kartografii mogą zapoznać się z aktami postępowania po uprzedniej rejestracji telefonicznej:
12 399 97 72
12 399 97 73
12 399 97 74
Stanowisko zamiejscowe Wydziału Geodezji i Kartografii w Niepołomicach – nieczynne do odwołania

Wydział Komunikacji i Transportu, Wieliczka ul Słowackiego 29
Rezerwacja terminów wizyt do Wydziału Komunikacji i Transportu odbywa się internetowo za pośrednictwem aplikacji WEBLINE https://eurzad.powiatwielicki.pl/index.php?ram=webline
lub po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
Zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdów nie wymaga kontaktu osobistego, zgłoszenie prosimy pozostawić w urnie na pocztę przy wejściu do budynku lub wysłać elektronicznie.
Wydawanie profili kandydata na kierowcę, wyd. praw jazdy, zwrot prawa jazdy, wymiana prawa jazdy
12 399 97 19
12 399 97 35
rejestracja pojazdów,                             
12 399 97 20
12 399 97 02
odbiór, zwrot dowodu rejestracyjnego                
12 399 97 30
12 399 97 31

Zarząd Dróg Powiatowych                   
12 399 98 88

Obsługa stron przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów odbywa się wyłącznie po rejestracji telefonicznej
12 399 98 14

Sekretariat Starosty, Rynek Górny 2             
12 399 98 00

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Wielickiego, Rynek Górny 2       
12 399 98 35

Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia, Rynek Górny 2            
12 399 98 55

Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Utrzymania Obiektów, Rynek Górny 2                             
12 399 98 53

Nieodpłatna Pomoc Prawna – rejestracja         
12 399 98 36

Po zarejestrowaniu należy przyjść do budynku Starostwa nie później niż o wyznaczonej godzinie przyjęcia.
Osoby niezarejestrowane, nie będące pracownikami Starostwa lub podległych Jednostek Organizacyjnych nie mogą przebywać na terenie budynku Starostwa.
Rejestrowanie stron odbywa się telefonicznie według kolejności zgłoszenia.
Stanowisko zamiejscowe Wydziału Geodezji w Niepołomicach jest nieczynne do odwołania.

Zachęcam do kontaktu drogą: e-mail, e-puap lub telefoniczną.

Szczególnie należy wykorzystywać narzędzie e-usługi w zakresie spraw geodezyjnych oraz aplikacje internetową WEBLINE do umawiania wizyt w komunikacji

Przepraszam za utrudnienia i proszę o zrozumienie sytuacji i pracowników Starostwa.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Starosty Wielickiego nr 85/2020 z dnia 14 października 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Wieliczce w okresie zagrożenia koronawirusem.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Ilość zdjęć w galerii: 1
Podziel się:
MENU