Poniedziałek 12 kwietnia, 2021 Imieniny: Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław
Unia Europejska

Aktualności

17-03-2021

XXIII Sesja ze sprawozdaniami

Głównymi punktami XXIII zdalnej sesji Rady Powiatu Wielickiego były sprawozdania z działalności straży pożarnej oraz policji, podczas których szefowie jednostek dokonali podsumowania minionego roku. Z przedstawionych informacji wynika, że realizacja statutowych zadań każdej z nich przebiegała w minionym roku właściwie, co potwierdziły pozytywne opinie komisji stałych w Radzie Powiatu.

Sprawozdania były przedmiotem szczegółowej analizy w czasie prac komisji. Podczas sesji szefowie służb zwrócili jedynie uwagę na niektóre aspekty funkcjonowania podległych im jednostek oraz odpowiadali na pytania radnych.

Pomimo, że rok 2020 był rokiem pandemicznym co wiąże się z szeregiem nowych zadań, był dobrym rokiem dla policji. Przede wszystkim znacznie wzrosła wykrywalność przez służby kryminalne oraz prewencyjne

– powiedział Mirosław Strach, komendant powiatowy Policji.

Rok 2020 to rok sumiennej i rzetelnej pracy, współdziałania z Sanepidem oraz strażą pożarną z racji Covidu i w związku z tym wykonywania różnego rodzaju dodatkowych działań

– dodał.

2029 strażackich interwencji zostało odnotowanych w ubiegłym roku, jest to o pół tysiąca interwencji mniej niż w tamtym roku  i myślę, że można odebrać to jako dużą poprawę bezpieczeństwa. Jednak z uwagi na charakterystykę naszego powiatu, obecność stref przemysłowych, tras kolejowych dużych obszarów leśnych oraz cały szereg zakładów przemysłowych zdarzeń z udziałem straży pożarnej jest na tyle dużo, że nadal jesteśmy w czołówce województwa jeśli chodzi o ilość interwencji

– przekazał Leszek Kasiński, powiatowy komendant KP PSP w Wieliczce.
W swoim wystąpieniu Komendant opowiedział o postępie prac przy budowie strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce wraz z magazynem przeciwpowodziowym oraz podziękował staroście Adamowi Kociołkowi, członkom zarządu i wszystkim radnym za pomoc przy realizacji tej ważnej inwestycji.

W dalszej części sesji radni podjęli uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/168/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze powiatu wielickiego, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka. oraz uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce z siedzibą przy ul. Niepołomskiej 26g, 32-020 Wieliczka. Uchwalono również zadania Powiatu Wielickiego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wysokość środków z PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2021 roku.

Sesję zakończyły odpowiedzi na  zapytania i interpelacje radnych. Całą sesję można oglądnąć na kanale YouTube/PowiatWielicki
https://www.youtube.com/watch?v=YVu7O94RxHI&t=44s

 

Ilość zdjęć w galerii: 6
Podziel się:
MENU