Poniedziałek 12 kwietnia, 2021 Imieniny: Damian, Juliusz, Zenon, Wiktor, Wiktoryna, Lubosław
Unia Europejska

Aktualności

10-03-2021

Roczna odprawa podsumowująca działalność KP PSP w Wieliczce za rok 2020

9 marca 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce odbyła się odprawa roczna podsumowująca działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego za rok 2020.

W spotkaniu, odbywającym się w formie wideokonferencji wzięli udział między innymi: zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Przemysław Przęczek, starosta wielicki - Pan Adam Kociołek, komendant powiatowy Policji  – podinspektor Mirosław Strach, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego – Pani Joanna Zymon, państwowy powiatowy inspektor sanitarny – Pan Adam Jędrzejczyk, samorządowcy powiatu wielickiego oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce.

W pierwszej części odprawy komendant powiatowy PSP w Wieliczce mł. bryg. Leszek Kasiński w formie prezentacji podsumował realizowane zadania w roku ubiegłym. Przedstawił stan ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu wielickiego, a także zadania, które zostały zrealizowane w roku 2020. Szczególną uwagę zwrócił na działania związane z pandemią wirusa Sars CoV – 2, podkreślając stałą gotowość strażaków do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych. Na zakończenie podziękował wszystkim zaproszonym gościom za wspólną pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wielickiego.

W dalszej części zastępca małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Przemysław Przęczek omówił wybrane aspekty ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do całego województwa. Przedstawił również główne cele zaplanowane na rok 2021.

W imieniu władz samorządowych głos zabrał starosta wielicki - Pan Adam Kociołek, który podkreślił jak ważną rolę w zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu odgrywa zarówno Państwowa Straż Pożarna, jak również Ochotnicze Straże Pożarne. Pogratulował wyników osiągniętych przez jednostkę, życząc jednocześnie dalszych sukcesów w 2021 r.

Odprawę roczną zakończył komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce - mł. bryg. Leszek Kasiński, który podziękował funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym komendy powiatowej PSP w Wieliczce jak również druhom z jednostek ochotniczych straży pożarnych za służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Opracowanie: st. kpt. Michał Masternak

Ilość zdjęć w galerii: 2
Podziel się:
MENU